Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Under Over, τα στατιστικα των αντιπαλων

Τα στατιστικά των αντιπάλων για under & over
εντός για τη γηπεδούχο και εκτός για τη φιλοξενούμενη

ΚωδΔιορΓηπεδούχοςunder-overΦιλοξενούμενηunder-overΑπόδοση underΑπόδοση overΠοσοστό % underΠοσοστό %overΣκορ
1112ΑΡΜ1AΡΑΡΑΤ ΕΡΕΒΑΝ 2-ΑΛΑΣΚΕΡΤ 2-2.251.420-0
1115ΑΡΜ1ΣΙΡΑΚΙ ΓΚΙΟΥΜΡΙ 2-MΠΑΝΑΝΤΣ ΓΕΡΕΒΑΝ 2-2.351.382-2
1208ΒΟΣΚΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ-ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ-1.581.920-3
1209ΓΕΡΛΜΠΕΡΛΙΝΕΡ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΦΚ-2.021.522-0
1210ΕΣΘ2ΒΕΛΚΟ ΕΛΕΚΤΕΡ-ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝ-2.851.251-5
1211ΕΣΘ2ΡΑΚΒΕΡΕ ΦΛΟΡΑ7-11OuuOOuOOOOOuuOuOuOΕΛΒΑ-2.951.232-0
1212ΕΣΘ2ΤΑΛΙΝΑ ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΙΙ-ΤΑΛΙΝΑ ΦΛΟΡΑ ΙΙ-2.851.250-1
1214ΓΕΜΛΑΝΣΜΠΑΧ-ΙΣΧΣΤΑΤ-2.551.322-1
1218ΓΕΡΛΧΑΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ-ΕΓΚΕΣΤΟΡΦ-1.721.781-2
1219ΓΕΡΛΧΙΛΝΤΕΣΧΑΪΜ-ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ-1.721.780-0
1221ΓΕΜΛΦΡΟΝΛΑΧ-ΜΠΟΣΚΟ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ-2.251.420-3
1222ΓΕΡΛΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΕΡ.)-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II-1.851.652-1
1223ΓΕΡΛΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ-2.021.522-0
1224ΕΣΘ2ΜΑΡΝΤΟΥ ΕΣΤΕΒΕ-ΙΝΟΦΕΤ ΙΙ-2.851.251-1
1240ΒΕΝΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ-ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ-1.701.802-3
1241ΒΕΝΚΑΡΑΚΑΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ-1.552.003-1
1242ΒΕΝΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟΣ-ΤΡΟΥΧΙΓΙΑΝΟΣ-1.801.701-0
1243ΒΕΝΜΙΝΕΡΟΣ-ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΖΑ-1.701.801-0
1245ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΤΣΙΡΑ-1.801.701-1
1266ΚΟΚΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ3-4OuOuOOuΝΤΕ ΠΟΠΑΓΙΑΝ-1.552.000-2
1267ΚΟΚΜΠΑΡΑΝΚΟΥΙΛΑ-ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ-1.482.101-1
1269ΚΟΚΦΟΡΤΑΛΕΖΑ-ΤΣΙΚΟ-1.502.052-1
1270ΚΟΚΕΝΒΙΓΚΑΔΟ6-1uuuuuuOΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ3-4uuOOOuO1.552.0064.2935.710-1
1271ΓΟΥΑΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΓΟΥΑΣΤΑΤΟΥΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ-1.601.902-0
1273ΚΟΚΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ3-4uuOuOOOΒΑΛΛΕΝΤΟΥΠΑΡ-1.651.852-1
1274ΚΟΚΟΡΣΟΜΑΡΣΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΦΚ-1.801.702-1
1275ΚΟΚΠΑΤΡΙΟΤΑΣ5-2uOOuuuuΛΑΝΕΡΟΣ-1.601.902-0
1276ΚΟΚΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ6-1uuOuuuuΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ-1.581.921-0
1303ΕΣΘ2ΤΑΡΤΟΥ ΣΑΝΤΟΣ-ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ-2.851.251-4
1320ΚΟΚΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ3-4uOOOuuO1.601.901-3
1322ΚΟΚΜΠΟΚΟΤΑ-ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ-1.751.751-2
1324ΚΟΚΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ6-1uOuuuuuΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΪΡΑ-1.502.051-0
1400ΣΙΓΚΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.0-2OOΓΚΙΛΑΝΓΚ2-0uu2.101.4850.0050.00-
1401ΚΙΝ1ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ2-0uuΓΚΟΥΙΖΧΟΥ ΖΧΙΣΧΕΝΓΚ1-1uO1.901.6075.0025.00-
1402ΣΙΓΚΝΤΠΜ1-1OuΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ1-2OuO2.021.5240.0060.00-
1411ΜΑΡΟΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ8-5OOuOuOuuOuuuuΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ8-4uOOuuOuuOuuu1.422.2564.0036.00-
1412ΦΙΝ1ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ1-1uOΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ1-0u1.651.8566.6733.33-
1415ΤΟΥ1ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ6-8uuOOOOOOOuuuOuΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ6-7uOuOOOOuuuuOO1.751.7544.4455.56-
1416ΕΛΒ1ΛΟΥΚΕΡΝΗ5-10OOOOOOOOOOuuuuuΒΑΣΙΛΕΙΑ4-10OOOOOOuOOuuuOO2.151.4531.0368.97-
1417ΓΑΛ2ΓΚΑΖΕΛΕΚ11-6uuuuuuOuOuuuuOOOOΒΑΛΕΝΣΙΕΝ10-7uOOuOOuuOuuuOuOuu1.601.9061.7638.24-
1418ΓΑΛ2ΝΙΟΡ7-10uOOuuOuuuOOOOOOuOΡΕΜΣ11-6uuuuOuuOOOuuuuOuO1.751.7552.9447.06-
1419ΓΑΛ2ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ9-8uOOOuOuuOuuOuOuOuΣΟΣΟ11-6OOuuOuuuuOuuuuOuO1.601.9058.8241.18-
1420ΓΑΛ2ΝΙΜ11-6uuOOuuuOOuOOuuuuuΟΣΕΡ13-4uOuuuOOuOuuuuuuuu1.651.8570.5929.41-
1421ΓΑΛ2ΟΡΛΕΑΝ11-6uuuOOuuOuOuuOOuuuΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 939-7uOOuuuOOuuuuOuOO1.651.8560.6139.39-
1422ΓΑΛ2ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ8-9uuuuOOOuOOuOOuOuOΧΑΒΡΗ14-3uuuOuOuuuuuOuuuuu1.651.8564.7135.29-
1423ΓΑΛ2ΑΜΙΑΝ10-7uuOuuuuOuOOOOuOuuΑΖΑΞΙΟ10-7uuOuuuuuOOOuuOOuO1.751.7558.8241.18-
1424ΓΑΛ2ΤΟΥΡ7-10uOuOuOOuOuOuOuOOOΚΛΕΡΜΟΝ10-7uuuOuOuuuOOOOuuuO1.601.9050.0050.00-
1425ΓΑΛ3ΜΠΕΛΦΟΡΤ-ΣΕΝΤΑΝ-1.502.05-
1426ΓΑΛ3ΜΠΟΥΛΟΝ-ΠΑΡΙ-1.302.60-
1427ΓΑΛ3ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ-ΑΒΡΑΝΣ-1.452.15-
1428ΓΑΛ3ΚΟΝΚΑΡΝΟ-ΚΡΕΤΕΪΓ-1.502.05-
1429ΓΑΛ3ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ-ΜΠΕΖΙΕΡ-1.452.15-
1430ΓΑΛ3ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ-ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ-1.502.05-
1431ΓΑΛ3ΕΠΙΝΑΛ-ΣΑΤΟΡΟΥ-1.402.30-
1441ΝΑΦ1ΧΑΪΛΑΝΤΣ ΠΑΡΚ8-4OuuOuuOOuuuuΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ9-3uuOOuuuuOuuu1.552.0070.8329.17-
1442ΝΑΦ1ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ.ΑΡ.9-3uuuuOuuOuuOuΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.9-2uuuuuuOuOuu1.402.3078.2621.74-
1450ΓΕΡ1ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ6-9OuuOOOuOOOOuuOuΣΑΛΚΕ8-6uuOuuuOOuuOuOO1.901.6048.2851.72-
1451ΜΑΡΟΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ8-3OuOuuuuOuuuΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ4-8OOuOuOOOOuuO1.402.3052.1747.83-
1454ΓΑΛ1ΑΝΖΕ10-7uOOuuuOOuuOuuOOuuΛΥΩΝ7-9OOuuuOuOOOuOuOuO2.001.5551.5248.48-
1455ΙΡΛΠΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ-1.651.85-
1456ΙΡΛΠΚΟΡΚ ΣΙΤΙ0-4OOOOΜΠΡΕΪ0-5OOOOO2.001.550.00100.00-
1457ΙΡΛΠΝΤΕΡΙ1-3OOOuΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ3-2uuOOu1.851.6544.4455.56-
1458ΙΡΛΠΝΤΡΟΧΕΝΤΑ2-2uOuOΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ2-3OOOuu1.651.8544.4455.56-
1459ΙΡΛΠΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ3-1uOuuΝΤΑΝΤΑΛΚ1-3OOOu1.851.6550.0050.00-
1460ΙΤΑ1ΑΤΑΛΑΝΤΑ7-9OOuuOOOOOuuuuOuOΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ10-6uOuOuOOOOuuuuuuu1.651.8553.1346.88-
1462ΙΣΠ1ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ8-9uOOOOuuOuuuuOuOOOΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ7-10uOOOuOOOuuOuOuuOO2.001.5544.1255.88-
1463ΙΡΛΠΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ2-3OuOOuΛΙΜΕΡΙΚ3-0uuu1.651.8562.5037.50-
1465ΑΡΓ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ-1.452.15-
1466ΑΡΓ1ΚΙΛΜΕΣ8-3uuOuuuOuuOuΤΑΓΙΕΡΕΣ7-4uuOOuuuuOOu1.452.1568.1831.82-
1467ΧΙΛ1ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ3-2uuOuOΤΕΜΟΥΚΟ1-4uOOOO1.751.7540.0060.00-
1468ΑΜΕ1ΤΟΡΟΝΤΟ1-2uOOΧΙΟΥΣΤΟΝ1-1Ou2.001.5540.0060.00-
1469ΜΕΞΒΕΡΑΚΡΟΥΖ4-3uuuOOOuΜΟΝΤΕΡΕΪ4-3OOuuuOu1.851.6557.1442.86-
1470ΙΑΠΔΕΧΙΜΕ5-0uuuuuΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.3-2OuuuO1.402.3080.0020.00-
1471ΙΑΠΔΟΚΑΪΑΜΑ3-2uOuuOΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ3-2uuuOO1.482.1060.0040.00-
1472ΙΑΠΔΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ4-1OuuuuΒ-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ2-2OuOu1.522.0266.6733.33-
1473ΙΑΠΔΦΟΥΚΟΥΟΚΑ1-4OOOuOΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ4-0uuuu1.522.0255.5644.44-
1474ΙΑΠΔΜΙΤΟ4-1uOuuuΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ1-3OuOO1.422.2555.5644.44-
1475ΙΑΠΔΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ4-0uuuuΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ1-3OOOu1.482.1062.5037.50-
1476ΙΑΠΔΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.3-1uuOuΤΟΚΟΥΣΙΜΑ5-0uuuuu1.482.1088.8911.11-
1477ΙΑΠΔΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ3-1OuuuΓΙΟΚΟΧΑΜΑ3-1uOuu1.402.3075.0025.00-
1478ΝΚΡ1ΓΕΟΝΑΜ0-3OOOΓΚΑΝΓΚΒΟΝ0-3OOO1.601.900.00100.00-
1479ΝΚΡ1ΠΟΧΑΝΓΚ2-1uuOΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ2-2OuuO1.651.8557.1442.86-
1480ΚΙΝ1ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ0-2OOΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ2-1Ouu1.552.0040.0060.00-
1481ΚΙΝ1ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ2-0uuΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ1-1Ou1.552.0075.0025.00-
1482ΙΑΠΔΓΚΙΦΟΥ1-3OuOOΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ3-2uOOuu1.482.1044.4455.56-
1483ΙΑΠΔΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ0-3OOOΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ2-2OuuO1.651.8528.5771.43-
1484ΑΥΣΛΣΙΔΝΕΪ8-5OOOuuuuuOuuOuΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ6-8OOOuuOuOuOOOuu2.401.3751.8548.15-
1485ΙΑΠΔΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ2-1uOuΝΑΓΚΟΓΙΑ1-2uOO1.601.9050.0050.00-
1486ΠΟΡ2ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ8-11OuOuOOOuOOuOuuuOuOOΛΕΪΣΟΕΣ12-7uOuuuOuuOuuuOuuOuOO1.621.8852.6347.37-
1487ΓΕΡ2ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ7-8uOOuuOOOOuuuOuOΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ8-7uOuuOOuOOuOuuuO1.801.7050.0050.00-
1488ΓΕΡ2ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ6-9uOOOuuOuOOuOuOOΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ9-6OuOOuOOuOuuuuuu1.701.8050.0050.00-
1489ΓΕΡ2ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ8-7uuuuOOOOuOOuOuuΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ11-4uuOuuuuOuuuOuuO1.552.0063.3336.67-
1490ΣΚΩΠΡΕΪΝΤΖΕΡΣ10-6uOuuuOuOuuOuOOuuΣΕΛΤΙΚ3-13OOOuOuuOOOOOOOOO1.901.6040.6359.38-
1491ΙΣΠ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ9-8OuOuOuuOOuOuOuuOuΓΡΑΝΑΔΑ7-10OOOOuuOuOOuOOuOuu2.451.3547.0652.94-
1492ΑΓΝΛΟΛΝΤΕΡΣΟΤ13-9uuuOuOOuuOuuOOuOOuuOuuMΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ10-12uOOuOuOOOuOuuOuuuOOuOO1.801.7052.2747.73-
1493ΑΓΝΛΜΠΑΡΟΟΥ10-12uOOuuuuOOOOuuOOuuOOuOOΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ10-12uOOuuuOOuOOuOOuOuOOuOu2.001.5545.4554.55-
1494ΑΓΝΛΤΣΕΣΤΕΡ8-14OOOOuuOuOuOOuOuOOuOOuOΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ15-7OuuuuuOuuuOuOuOuOuuuOu1.881.6252.2747.73-
1495ΑΓΝΛΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ10-12OuOuuuuuuOOuOOOOOuOuOOΓΟΥΟΚΙΝΓΚ2-20OOOOuOOOOOOOOOuOOOOOOO1.821.6827.2772.73-
1496ΑΓΝΛΙΣΤΛΙΧ14-8OOuuuOOuOuOOuuuuuuuuuOΡΕΞΑΜ12-10OuOOuOuuOuuuuOuuuOOuOO1.801.7059.0940.91-
1497ΑΓΝΛΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ11-11OOuuuuuOOOuuuOuOOuOuOOΜΠΡΟΜΛΕΪ11-11uuOuuuOOOuOOOuOOOuuuuO1.751.7550.0050.00-
1498ΑΓΝΛΓΚΙΣΕΛΙ10-12OuOuuOOOuuOuOOuOOuuOuOΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ-1.901.60-
1499ΑΓΝΛΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ10-12uOOOuOuuuuOOOOuuuuOOOOΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ.10-12uOOuuOOuOOuuuOOOuuuOOO1.851.6545.4554.55-
1500ΑΓΝΛΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ.9-13uOOOuuOuOOuOOOOuOOuOuuΤΡΑΝΜΙΡ11-11uuuOuuuOOuOuOOOuOOuOuO1.781.7245.4554.55-
1501ΑΓΝΛΣΑΟΥΘΠΟΡΤ10-12OOuuOuOuuOOuOOOOuOuuOuΛΙΝΚΟΛΝ11-11OuOOuuOuOOOOOuuuOuuuOu2.021.5247.7352.27-
1502ΑΓΝΛΤΟΡΚΙ10-12uuOOuOuuOuOOuOOuOOuOuOΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ.14-8OuuuuuuuuuuOOuuOuOOOuO2.101.4854.5545.45-
1503ΑΓΝΛΓΙΟΡΚ12-10uuOOuuuuOuOuuuOuOOOOuOΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ9-13uuOOOuOOuuOOOuOOOOOuuu1.781.7247.7352.27-
1504ΣΙΓΚΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ1-1OuΓΟΥΟΡΙΟΡΣ1-1Ou2.101.4850.0050.004-2
1505ΚΙΝ1ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ1-1uOΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ3-0uuu1.701.8080.0020.00-
1506ΓΕΡ3ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ7-9uOuuOOuOOuuOOOuOΕΡΦΟΥΡΤ11-6uOOOuuuOuOuuuuOuu1.601.9054.5545.45-
1507ΓΕΡ3ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ10-7uuOOOOOuuOuOuuuuuΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.)8-9OOuOOOuuuuuOOuuOO1.681.8252.9447.06-
1508ΓΕΡ3ΧΑΛΕΣΚΕΡ14-3uuOuuOuuuuuuuOuuuΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ11-6OuuOOuuOuOOuuuuuu1.552.0073.5326.47-
1509ΓΕΡ3ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ12-5uuuOOOuuOOuuuuuuuΒΕΧΕΝ9-8uOuOuOuOOOuuuuuOO1.552.0061.7638.24-
1510ΓΕΡ3ΣΟΝΕΝΧΟΦ5-12OuOOOOuOOOOuOuOuOΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ10-7uOuuOOuuuOOOuuuOu1.751.7544.1255.88-
1511ΓΕΡ3ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ9-8uOOOuuuOuOOOuuuuOΟΣΝΑΜΠΡΙΚ8-9uOOuOOuuuOOOOuOuu1.651.8550.0050.00-
1512ΓΕΡ3ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ7-10uuuOOOuOuOuOuOOOOΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΛ12-5uuOuuuuOOuuuOOuuu1.601.9055.8844.12-
1513ΓΕΡ3ΑΑΛΕΝ12-5uOuuuuuuuOuuOuuOOΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ13-4uuOOuOuuuuuuuuOuu1.522.0273.5326.47-
1515ΚΥΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ7-5uOuuOOuuuOOuΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ4-9OOOuuuOOuOOOO1.751.7544.0056.00-
1516ΦΙΝ1ΛΑΧΤΙ-ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ-1.701.80-
1517ΦΙΝ1ΕΛΣΙΝΚΙ1-1OuΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ0-1O2.151.4533.3366.67-
1518ΦΙΝ1ΚΟΥΟΠΙΟ0-1OΙΛΒΕΣ0-1O1.502.050.00100.00-
1519ΦΙΝ1ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ0-1OΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ0-01.601.900.00100.00-
1520ΓΑΛ2ΤΡΟΥΑ9-8OuuuOuuuuuOOOuOOOΜΠΡΕΣΤ10-7uOOuuuuOOuuuOuOuO1.651.8555.8844.12-
1521ΓΑΛ3ΚΙΟΥΒΕΓΙ-ΚΟΝΣΟΛΑΤ-1.751.75-
1522ΙΤΑ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ9-10uOOOuOuOOuOuuOOuuuOΤΣΕΖΕΝΑ10-9OuuuuOOuOOOOOuuuOuu1.502.0550.0050.00-
1523ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ12-7OOOuOuuuuOuuOOuuuuuΠΙΖΑ16-3uuuuuuuuuuuuuOuOuOu1.452.1573.6826.32-
1524ΙΤΑ2ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ15-4uOuuOuuuuOuOuuuuuuuΠΕΡΟΥΤΖΙΑ10-9uuOOuOuOOOOuuuOuuOu1.502.0565.7934.21-
1525ΙΤΑ2ΣΠΕΤΣΙΑ11-8uOuuuuOuuOuOuOOOOuuΣΠΑΛ 201311-8uuuuuOuuOOuuOuOOuOO1.452.1557.8942.11-
1526ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ12-7uuuOuOuOuOuuuuOOOuuΚΑΡΠΙ12-7uuOuOuuuuOOOuuuuOuO1.502.0563.1636.84-
1527ΙΤΑ2ΤΡΑΠΑΝΙ14-5uuuuOuuuuOuOuuuOuOuΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ11-8uOOuuuOuOuOOuuOuOuu1.601.9065.7934.21-
1528ΙΤΑ2ΛΑΤΙΝΑ17-2uuuuuOuuuuuuuuuuuuOΑΣΚΟΛΙ13-6uuOuuuOuOuuOuuOuuOu1.552.0078.9521.05-
1529ΝΑΦ1ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ10-2uuuuuOuuuuOuΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ8-5uuuOuOOOOuuuu1.482.1072.0028.001-2
1530ΤΟΥ1ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ8-5uuOuuuuuOuOOOΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ5-8OuOuOuuOOuOOO2.051.5050.0050.00-
1531ΓΕΡ1ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ6-8OOOuuuOuuOOuOOΚΟΛΩΝΙΑ5-10uOuOuOOuuOOOOOO2.601.3037.9362.07-
1532ΓΕΡ1ΜΑΪΝΤΖ8-7OOOuOOOuuuuuuOuΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ7-8OuOuOOuuOuuOuOO1.901.6050.0050.00-
1533ΓΕΡ1ΛΕΙΨΙΑ5-10uuOOOOuOOOOuOuOΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ8-7uOuOuuOOuuuOuOO2.151.4543.3356.67-
1534ΓΕΡ1ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ4-11OOOOOOuuOOOOuuO1.801.70-
1535ΓΕΡ1ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ3-12OOOOOOOuOOuuOOOΧΕΡΤΑ9-6uOOuuuOuOOuuOuu1.901.6040.0060.00-
1536ΙΝΠΛΚΟΥΖΕΣΤΑΝ-ΓΚΟΣΤΑΡΕΣ ΦΟΥΛΑΝΤ-1.422.250-0
1537ΙΝΠΛΜΑΣΙΝ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ-ΣΙΑ ΤΖΑΜΕΓΚΑΝ-1.422.250-1
1538ΙΝΠΛΝΑΦΤ-ΣΑΜΠΑ ΜΠΑΤΕΡΙ-1.372.401-2
1539ΙΝΠΛΠΑΝΤΙΝΤΕΪ ΜΑΣΑΝΤ-ΕΣΤΕΓΚΛΑΛ-1.422.251-2
1540ΙΝΠΛΠΕΪΚΑΝ-ΣΑΪΠΑ ΚΑΡΑΝΤΖ-1.402.302-0
1541ΙΝΠΛΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ-ΖΟΜΠΑΧΑΝ-1.552.003-3
1542ΙΝΠΛΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ-ΦΟΥΛΑΝΤ-1.402.300-1
1543ΙΝΠΛΣΕΠΑΧΑΝ-ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ-1.482.102-0
1544ΡΩΣ1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ8-4OuuuuOuuOuuOΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ7-5uuOuOOuOuuOu1.452.1562.5037.50-
1545ΑΥΣ1ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ5-10OOOOOOuuOuuOOuOΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ8-6uuOOuuuOOOuOuu1.801.7044.8355.17-
1546ΔΑΚΜΙΝΤΙΛΑΝΤ5-8OOOOOOuOuuuuOΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ4-9OOOuOuOuOOuOO2.001.5534.6265.38-
1547ΑΓΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ12-10OOOuuuOOuuuOuuOOuOuuOuΛΟΥΤΟΝ15-7OOOuuuOuuuuuOuuuOuuOuu1.651.8561.3638.64-
1548ΑΓΓ2ΜΠΑΡΝΕΤ13-9uuuuOuOOuOOuOuuuuOOOuuΓΚΡΙΜΣΜΠΙ10-12OOOOuuuuOOuOuuOuuOOuOO1.701.8052.2747.73-
1549ΑΓΓ2ΚΕΜΠΡΙΤΖ10-12uOOOuOuuOOOOuOuOOuuuOuΚΡΟΟΥΛΙ9-13uuOOOuOOOOuOuOuOOOOuuu1.801.7043.1856.82-
1550ΑΓΓ2ΚΑΡΛΑΪΛ10-12uuuOuuOOOOOOuuOOOOuuOuΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ9-13uOOuuuuOOOOOOuuOOOuOuO1.821.6843.1856.82-
1551ΑΓΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ12-10uuuOuuOOuOOOuOOuuuuuOOΧΑΡΤΛΠΟΥΛ6-16OOOOuOOOOuuOuOOOOOuOuO1.751.7540.9159.09-
1552ΑΓΓ2ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ12-10uuOuOOuOOOuuOOuuOuOuuuΕΞΕΤΕΡ9-13uOOuuuOOOuOuOOuOOOOuOu1.821.6847.7352.27-
1553ΑΓΓ2ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ11-11uOOuuuOuOuuOuOOuOuOOuOΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ15-7uuuuuuuOOOuuOuOuOuuuOu2.021.5259.0940.91-
1554ΑΓΓ2ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ14-8uuuuuOuOOuuuuOuOOOuuOuΠΟΡΤΣΜΟΥΘ13-9uuuuOuOuuOuOuOuuOuOOuO1.601.9061.3638.64-
1555ΑΓΓ2ΜΟΡΚΑΜ10-12OuOOOOuOuOOuOuuuOuOOuuΓΟΥΙΚΟΜ12-10uuOOuuuOOuuOuOOOuOOuuu1.901.6050.0050.00-
1556ΑΓΓ2ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ10-12uOOuOOuuOuuuOuOOOuOuOOΜΠΛΑΚΠΟΥΛ12-10OuOOuuOOOuuuuuOuOOuOuu1.801.7050.0050.00-
1557ΑΓΓ2ΠΛΙΜΟΥΘ10-12OuuOuOOOOuuOuOOOuuOuuOΚΡΟΥ10-12OuuuOuuuuOOuOOOOOuOuOO1.851.6545.4554.55-
1558ΑΓΓ2ΓΕΟΒΙΛ13-9uuOOOuuuOOuuuOOuuuOuuOΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ13-9uOOuuuOuOuOuOuOuOuuuOu1.701.8059.0940.91-
1559ΑΓΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ12-10uOOOuOuOuOOuOOOuuuuuuuΜΠΕΡΤΟΝ13-9OOuuOuuuOuOOOuOOuuuuuu1.701.8056.8243.18-
1560ΑΓΓΤΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ10-12uOOOOuOuuOOOOuuuOOuuOuΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ14-8OuuuuuOOOuuOuuOOuuOuuu1.601.9054.5545.45-
1561ΑΓΓΤΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ13-9OOuOuuOuOuOOuuOuuuuOuuΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ17-5uuOuuuOuuuuuuuOOuuuuuO1.581.9268.1831.82-
1562ΑΓΓΤΝΤΕΡΜΠΙ14-8uuuuOuuuOuOuuOOOuOuuOuΓΟΥΛΒΣ10-12OOuuOuuuuOOuuOOOOuOOOu1.681.8254.5545.45-
1563ΑΓΓΤΦΟΥΛΑΜ6-16uOuuOOOOuOOOOuOOOuOOOOΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ9-13OuuuOOuuOOuuOOOOOuOOOu2.851.2534.0965.91-
1564ΑΓΓΤΙΠΣΟΥΙΤΣ13-9OuuuuuuOuOuuOOOOuuuuOOΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.15-7uOuOuuuuuuOuuOOuOuuuuO1.601.9063.6436.36-
1565ΑΓΓΤΛΙΝΤΣ16-6OuuOuOuuuuuuOuuuOuuuOuΝΟΡΓΟΥΙΤΣ6-16OuOOOOOOOuOOuOuOOOuuOO1.751.7550.0050.00-
1566ΑΓΓΤΠΡΕΣΤΟΝ9-13OuOOuuOOuuOOuuuOOOOuOOΡΟΔΕΡΑΜ4-18OOOOOOOOOOOuOOuuOOuOOO2.301.4029.5570.45-
1567ΑΓΓΤΚΠΡ9-13OuuOuuuuOOuuOuOOOOOOOOΝΟΤΙΓΧΑΜ10-12OuOOOOOuuOOOOuuOOuuuuu1.751.7543.1856.82-
1568ΑΓΓΤΡΕΝΤΙΝΓΚ10-12uOOuuuOuOOOOuuOuOOuuOOΓΟΥΙΓΚΑΝ11-11OOOOuuuuuOuOuuOuOuuOOO1.801.7047.7352.27-
1569ΑΓΓΠΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ8-7uuuOuuuuOOOOuOOΧΑΛ8-9uuOOuOuOuOuuuOOOO1.901.6050.0050.00-
1570ΑΓΓΠΣΤΟΟΥΚ10-7OOuuOuuuOuuuuuOOOΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ5-12OOOuuOuOOuOOuOOOO1.901.6044.1255.88-
1571ΑΓΓΠΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ6-11OOOuOOOuuOOuOuuOOΜΠΟΡΝΜΟΥΘ6-11uuOOuuOOOOOOOuuOO2.001.5535.2964.71-
1572ΑΓΓΠΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ8-9OuOuOOOOuOuuOuOuuΛΕΣΤΕΡ6-11OOOOuOOuOuOuuOOOu1.801.7041.1858.82-
1573ΣΚΩ1ΑΛΟΑ4-13OOOOuOOuOuOOOOOuOΣΤΡΑΝΡΑΕΡ10-7OuuuOuOOuuuuuOOOu1.851.6541.1858.82-
1574ΣΚΩ1ΜΠΡΕΧΙΝ7-10OuOOuOOuuuOOOOOuuΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ7-10OOOuOuOOuOOuuOOuu1.751.7541.1858.82-
1575ΣΚΩ1IΣΤ ΦΑΪΦ9-8OOuOuuOOuOuuOuuuOΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.-1.851.65-
1576ΣΚΩ1ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ4-13OOOOOOOuOOuOuuOOOΠΙΤΕΡΧΕΝΤ8-9OuOOOuuOuuuOOOuuO1.901.6035.2964.71-
1577ΣΚΩ1ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ11-6OuOuuOuuOuOOuuuuuΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ7-10OOOuOOOOuuOuOuuOu1.801.7052.9447.06-
1578ΣΚΩ2ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ7-10OOOuOOuuOOOuuuuOOΜΟΝΤΡΟΟΥΖ10-7OuuOOuOOuOuuOuuuu1.901.6050.0050.00-
1579ΣΚΩ2ΚΛΑΪΝΤ-ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ-2.051.50-
1580ΣΚΩ2ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ13-4uuuuOuuOuuuOuuuuOΦΟΡΦΑΡ7-10OOOuuOuOOOuuOOuOu1.921.5858.8241.18-
1581ΣΚΩ2ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-1.801.70-
1582ΣΚΩ2ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ11-6uOuuuOuOuOOuuOuuuΕΛΓΚΙΝ7-10uOOOOOOuOOuuuuuOO1.901.6052.9447.06-
1583ΣΚΩΤΕΪΡ11-6uuOuuOuuOuOuuOOuuΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ13-4OuuuuOOuuOuuuuuuu1.681.8270.5929.41-
1584ΣΚΩΤΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ10-7OuOOOuuOuuuOuuuuOΜΟΡΤΟΝ10-7uOOOOuuOuOOuuuuuu1.681.8258.8241.18-
1585ΣΚΩΤΦΟΛΚΕΡΚ7-10OuOuOOuOOOuuOOuuOΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ10-7uuOuuuOOuOOOuuuuO1.721.7850.0050.00-
1586ΣΚΩΤΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ12-5uuOuuuuuuuOOuuOOuΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ10-7uOOuOuuuuuOOuOuuO1.751.7564.7135.29-
1587ΣΚΩΠΑΜΠΕΡΝΤΙΝ9-8uOuOOuOuOOuOuuuuOΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ9-8OOuuuuOuuOuuOOOuO1.701.8052.9447.06-
1588ΣΚΩΠΧΑΜΙΛΤΟΝ11-5OuuuuuOuOOuOuuuuΚΙΛΜΑΡΝΟΚ10-7OuuOuuOOuOuuuuOuO1.601.9063.6436.36-
1589ΣΚΩΠΧΑΡΤΣ8-9OOOuuOOuuOuOuuOOuΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ12-4OOuuOuuuuOuuuuuu1.651.8560.6139.39-
1590ΣΚΩΠΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ5-11OuOOOOuOuOuOOOuOΝΤΑΝΤΙ8-8OuOuOuuuOuOOOuOu1.851.6540.6359.38-
1591ΙΣΠ2ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ13-5uuOOuuuOOuuuuOuuuuΤΕΝΕΡΙΦΗ12-5uOuOuuuOuuuuOOuuu1.402.3071.4328.57-
1592ΣΟΥ1ΧΑΜΑΡΜΠΙ2-0uuΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ1-1Ou1.781.7275.0025.00-
1593ΣΟΥ2ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ2-0uuΓΚΕΦΛΕ1-1Ou1.621.8875.0025.00-
1594ΙΣΠ1ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ4-13OOuuOOOOOOOuOOOuOΒΑΛΕΝΘΙΑ5-12uOOOuOOOOuOuOOOOu4.501.0826.4773.53-
1595ΧΙΛ1ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ1-4uOOOOΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ3-3uOOOuu2.451.3536.3663.64-
1596ΤΣΧ1ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ7-6uOOuOuOuOuuOu ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ-1.581.92-
1597ΓΑΛ1ΜΟΝΑΚΟ0-16OOOOOOOOOOOOOOOOΤΟΥΛΟΥΖ12-5uuOOuuuuOuuuuuOuO2.451.3536.3663.64-
1598ΙΣΔΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ9-4OuOOuuuuuuuOuΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ8-5uOOuOuuOuOuuu1.452.1565.3834.62-
1599ΜΑΡΟΤΣΑΜΠΑΜΠ ΚΑΣΜΠΑ ΤΑΝΤΛΑ9-3uuOuuuuuuOOuΜΠΕΡΚΑΝΕ9-2uuuuuOOuuuu1.352.4578.2621.742-0
1600ΜΑΡΟΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛ.8-2uOuuuOuuuuΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ3-3uOuuOO1.402.3068.7531.254-0
1601ΠΟΡ2ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ Β'-ΜΠΡΑΓΚΑ Β'-1.721.78-
1602ΠΟΡΤΜΠΟΑΒΙΣΤΑ10-4uOOuuuOuuuuOuuΤΟΝΤΕΛΑ8-7uOuuuOOOuOuOuuO1.502.0562.0737.93-
1603ΠΟΡΤΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ11-4OuuOuuOuuuuuuOuΡΙΟ ΑΒΕ10-5uuOuuuuuOOuuOuO1.601.9070.0030.00-
1604ΡΟΥ1ΚΛΟΥΖ12-4uuOuOuuuuOuuuOuuΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ9-7OOOuuOOuOuuuOuuu1.502.0565.6334.38-
1604ΡΟΥ1ΚΛΟΥΖ12-4uuOuOuuuuOuuuOuuΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ9-7OOOuuOOuOuuuOuuu1.552.0065.6334.380-3
1605ΡΟΥ1ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ7-9OOOuuOOuuuOOOuOuΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ8-8uOuuuuOuuOuOOOOO1.601.9046.8853.13-
1606WCHLΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Γ)-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γ)-2.101.482-0
1607ΕΛΒ1ΛΩΖΑΝΝΗ5-9OuOOOuOOOOuuuOΒΑΝΤΟΥΖ3-11uuOOOuOOOOOOOO2.151.4528.5771.43-
1608ΕΛΒ2ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ8-6OuuOOuuuuOOuuOΑΑΡΑΟΥ3-11OuOOuOOOuOOOOO2.151.4539.2960.71-
1609ΕΛΒ2ΒΟΛΕΝ6-8uOOOOuOuOOOuuuΞΑΜΑΞ10-4uuuOuuOOuuuuOu1.851.6557.1442.86-
1610ΒΕΔΓΚΕΝΚ7-8OOuuOuOuOOuOuuOΚΟΡΤΡΑΪΚ5-10OuOOOOuuOOOOOuu2.301.4040.0060.00-
1611ΝΟΡ1ΜΠΡΑΝ0-2OOΒΙΚΙΝΓΚ1-1uO1.552.0025.0075.00-
1612ΡΩΣ1ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ7-7uuOOOOOuuOuuOuΟΥΡΑΛ8-5uuOuuOOuOuOuu1.502.0555.5644.44-
1613ΝΑΦ1ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ.6-5uuOOuOOOuuuΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ6-6OuuuOOuOuOuO1.801.7052.1747.832-2
1614ΙΣΠ2ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ9-8uOuOuuuuOuOuuOOOOΝΟΥΜΑΝΘΙΑ8-9uuuOOOuOOOuOuOuuO1.502.0550.0050.00-
1615ΙΣΠ2ΛΕΒΑΝΤΕ10-7uOuOOuuuuuuOOOuOuΟΒΙΕΔΟ10-7uuOuuuOOOOOuuuuuO1.452.1558.8241.18-
1616ΤΟΥ1ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ8-5uuuuOuOOOuuuOΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ7-7OuuOuuuOOOuOOu1.701.8055.5644.44-
1617ΣΚΩΤΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.8-9uOOOOuuuOOOuuOuuOΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ5-12OuuOOuOuOOOOOOOuO1.751.7538.2461.76-
1618ΑΥΣ1ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ8-6uuOOuuOuOOuuOuΡΙΝΤ11-4OuuOuuuuuOuuuOu2.151.4565.5234.48-
1619ΑΥΣ1ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ4-11OOOOuOuOOOOOuuOΑΛΤΑΧ5-10OOOOOuuOOuOOuuO1.601.9030.0070.00-
1620ΑΥΣ1ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ8-7uuOuOOOOOuOuuuuΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ6-9OOOOuOOOOuuOuuu1.522.0246.6753.33-
1621ΑΓΓΤΜΠΡΑΪΤΟΝ9-13OOuuuOuOuOuOOuOuOOOuOOΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ8-14OuOOOOuOuOOOOuOOOuuuOu2.051.5038.6461.36-
1622ΑΓΓΠΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ8-9uuOuOOOOuOuOuuOOuΜΠΕΡΝΛΙ6-11OOOuOuuOOOOuOOuuO1.701.8041.1858.82-
1623ΓΕΡ1ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ8-7uOuuOuOuuOOOuuOΜΠΑΓΕΡΝ9-6uuOOuOuOOuuOuuu2.301.4056.6743.33-
1624ΙΣΠ1ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ10-7OuOuOuOuuuOuuOuOuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ12-5uOuuuuOOuOuOuuuuu1.801.7064.7135.29-
1626ΙΣΔΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ9-4OOuOuuuOuuuuuΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ11-2uuOuuuuuuOuuu1.502.0576.9223.08-
1627ΠΟΡΤΜΠΕΝΦΙΚΑ3-12uOOOOOuOOOOOOuOΕΣΤΟΡΙΛ10-5uuOOuuuuOuuuOuO2.301.4043.3356.67-
1628ΜΑΡΟΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ5-6uOOOuuOuOuOΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ6-6uOOuuuOOuOOu1.352.4547.8352.171-0
1629ΣΑΡΑΛ ΚΑΛΕΖ-ΑΛ ΦΑΤΕΧ-1.921.581-1
1630ΣΑΡΑΛ-ΝΑΣΡ-ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ-2.021.521-0
1631ΣΑΡΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑ-ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ-2.001.551-1
1633ΣΑΡΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ-ΑΛ ΦΑΪΣΑΛΙ-2.051.502-2
1634ΣΑΡΑΛ ΒΕΝΤΑ-ΑΛ ΧΙΛΑΛ-2.751.271-3
1635ΒΕΔΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ10-5uOuuOuOuuOuuuuOΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ7-8uOuOOuOuuOOuOuO1.751.7556.6743.33-
1636ΒΕΔΛΟΚΕΡΕΝ9-6OOOuOOuuuuuuuOuΕΟΥΠΕΝ4-11OOOOOOuuuOOOuOO1.901.6043.3356.67-
1637ΓΑΛ1ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ10-6OuuuuuuuOuuOOOuOΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ10-6OuuuuuOuOuOuOuuO1.651.8562.5037.50-
1638ΓΑΛ1ΜΕΤΣ7-10OuOOOuOOuuOuuuOOOΝΑΝΣΙ13-4uuuuuOuOuuuOuuuuO1.651.8558.8241.18-
1639ΓΑΛ1ΝΑΝΤ11-6uOuuOuuOuuuuOOuOuΛΟΡΙΑΝ6-11OuuOuOOOOOOuOuOOu1.801.7050.0050.00-
1640ΓΑΛ1ΜΠΑΣΤΙΑ12-4uOuuOuuuuOuuuOuuΡΕΝ11-6uuOOOOOuuuuuuuuOu1.402.3069.7030.30-
1641ΓΑΛ1ΜΟΝΠΕΛΙΕ9-8uuuuOOuOOuOOOuOuuΛΙΛ12-5OuuOuuuuuuOOuuOuu1.701.8061.7638.24-
1642ΙΣΔΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ7-6OOOuuuuOOuOuuΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ9-4uOOuOuOuuuuuu1.552.0061.5438.46-
1643ΤΣΧ1ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ8-4uuOuOuOuuuOuΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ7-5OOuuuOuuuOuO1.751.7562.5037.50-
1644ΝΑΦ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ8-4OuuuuOOOuuuuΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ.9-3uOuuuuuuuOOu1.482.1070.8329.172-1
1645ΒΕΔΛΙΡΣ-ΜΑΛΙΝ7-8uOOuOuuOOuOuuOO1.751.75-
1646ΧΙΛ1ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ1-4OOOuOΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ2-3uOOuO2.021.5230.0070.00-
1647ΠΟΛΔΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ2-13OOOOOOuOOOOOOuOΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ7-8uOOuOuOOOOOuuuu1.701.8030.0070.00-
1648ΙΣΠ2ΣΑΡΑΓΟΣΑ9-8OuuuOOuOOuuuOOOuuΧΕΤΑΦΕ11-6uOuuuuuOOuuuOOuuO1.552.0058.8241.18-
1649ΙΤΑ1ΤΟΡΙΝΟ4-12OuOOOOOOuOuOOOOuΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ9-7uOuOuOuuOOuuuuOO2.851.2540.6359.38-
1650ΙΣΠ1ΕΣΠΑΝΙΟΛ7-10OuuuOuOOuOOOOOOuuΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ5-12uOOOOOuOuOuOOOOuO2.851.2535.2964.71-
1651WCHLΛΥΩΝ (Γ)-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Γ)-2.851.250-1
1652ΑΜΕ1ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ0-2OOΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ-1.901.60-
1653ΠΟΡΤΤΣΑΒΕΣ11-4uuuOuuOuOuuuuuOΠΟΡΤΟ8-6OOuOuuOuOuuOuu1.851.6565.5234.48-
1654ΑΜΕ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ2-2uOuOΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 2-1uOu1.751.7557.1442.86-
1655ΑΡΓ1ΟΥΡΑΚΑΝ7-3uuOuuOuuuOΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ8-3uuuuOOuuuuO1.422.2571.4328.57-
1656ΑΡΓ1ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ6-5uuuuOOuuOOOΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ8-3uuuOuuOOuuu1.482.1063.6436.36-
1657ΑΡΓ1ΤΙΓΚΡΕ6-5OuuOOOuuuOuΜΠΑΝΦΙΛΝΤ6-5OOuuuOuuuOO1.651.8554.5545.450-1
1658ΑΡΓ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ7-4uuuuuOuOOuOΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ4-6uOOOuOuuOO1.601.9052.3847.623-0
1659ΑΡΓ1ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ9-2uuuuOuuOuuuΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ4-6uuOOOOOuOu1.502.0561.9038.10-
1660ΑΡΓ1ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ9-2uuuuuOuuuOuΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ8-3uOuuuOuOuuu1.502.0577.2722.730-0
1661ΧΙΛ1ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ.1-5OOuOOOΙΚΙΚΕ4-1Ouuuu1.901.6045.4554.551-1
1662ΜΕΞΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ3-4uuOOOuOΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ5-2uuuOOuu1.821.6857.1442.862-2
1663ΧΙΛ1ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ1-5OOOOuOΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ6-0uuuuuu2.051.5058.3341.672-1
1664ΑΜΕ1ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ2-2uOuOΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ2-1uOu2.151.4557.1442.862-3
1665ΑΜΕ1ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ4-0uuuuΣΙΚΑΓΟ1-2uOO2.051.5071.4328.572-1
1666ΜΕΞΜΟΝΑΡΚΑΣ5-2uuuOuuOΠΟΥΜΑΣ3-4OuuOOuO1.881.6257.1442.864-0
1667ΜΕΞΤΙΓΚΡΕΣ4-3uOuuuOOΤΙΧΟΥΑΝΑ3-4uuOOOuO1.651.8550.0050.003-0
1668ΑΜΕ1ΝΤΑΛΑΣ2-1OuuΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ1-2uOO1.851.6550.0050.002-2
1669ΑΜΕ1ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ1-2OOuΣΑΝ ΧOΣΕ2-2OOuu1.801.7042.8657.140-1
1670ΜΕΞΠΑΤΣΟΥΚΑ7-0uuuuuuuΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ4-3uuOuOuO1.781.7278.5721.432-2
1671ΜΕΞΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ5-2OuuuuuOΛΕΟΝ5-2uuOuuuO1.651.8571.4328.571-1
1672ΑΜΕ1ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ-ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ2-2uuOO1.751.753-0
1673ΜΕΞΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ6-0uuuuuuΑΤΛΑΣ5-2OuuuuuO1.701.8084.6215.381-2
1674ΑΜΕ1ΣΙΑΤΛ1-1OuΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ2-2uOuO1.851.6550.0050.003-3
1675ΑΜΕ1ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ2-2OuuOΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ1-2uOO2.001.5542.8657.140-0
1676ΙΑΠ1ΣΙΜΙΖΟΥ2-1uOuΣΕΝΤΑΪ2-2uuOO1.621.8857.1442.860-3
1677ΙΑΠ1NΙΪΓΚΑΤΑ1-2uOOΚΑΣΙΒΑ1-3OOuO1.621.8828.5771.430-1
1678ΙΑΠ1ΤΟΚΥΟ2-2uOOuΧΙΡΟΣΙΜΑ2-1uOu1.721.7857.1442.861-0
1679ΙΑΠ1ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ1-2uOOΣΑΠΟΡΟ2-2uOuO1.601.9042.8657.142-2
1680ΙΑΠ1ΟΜΙΓΙΑ3-1uOuuΟΥΡΑΒΑ2-2OuOu1.901.6062.5037.501-0
1681ΝΚΡ1ΝΤΑΕΓΚΟΥ0-2OOΣΕΟΥΛ3-0uuu1.581.9260.0040.002-1
1682ΝΚΡ1ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ2-0uuΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ3-0uuu1.552.00100.000.001-0
1683ΝΚΡ1ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ.2-3OuuOOΣΟΥΓΟΝ1-2uOO1.701.8037.5062.501-2
1684ΑΥΣΛΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ3-11OOOuuOOOOOOOOuΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ5-8OuuuuOOuOOOOO2.101.4829.6370.371-0
1685ΙΑΠ1ΚΑΣΙΜΑ3-1uuuOΤΟΣΟΥ2-2uuOO1.651.8562.5037.502-1
1686ΙΑΠ1ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ1-3OuOOΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ2-1uOu1.581.9242.8657.140-1
1687ΚΙΝ1ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ2-1uuOΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ1-1Ou1.921.5860.0040.001-1
1688ΚΙΝ1ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ3-0uuuΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ.1-2OOu1.601.9066.6733.33-
1689ΙΑΠ1ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ1-3OOuOΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ0-3OOO1.751.7514.2985.710-1
1690ΝΚΡ1ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ.2-2uuOOΟΥΛΣΑΝ1-2OuO1.502.0542.8657.141-2
1691ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ3-1uuuOΚΑΒΑΣΑΚΙ3-1uOuu1.701.8075.0025.002-0
1692ΙΣΠ1ΟΣΑΣΟΥΝΑ5-12uuOOOuOOOOuOOuOOOΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ8-9uuuOOuOOuuOOOuOOu1.901.6038.2461.762-2
1693ΙΣΠ2ΑΛΚΟΡΚΟΝ12-5uuuuuuuOOuuOuuOuOΚΑΝΤΙΘ9-8uOuOuuuuOOuOOOOuu1.352.4561.7638.240-2
1694ΤΟΥ1ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ4-10uOOuOOOOOuOOOuΑΚΙΣΑΣΠΟΡ8-6uuuuOuOuuOOuOO1.901.6042.8657.140-2
1695ΠΟΡ2ΟΥΝ. ΜΑΔΕΪΡΑ13-6uuOuuuOuuuOOOuuuOuuΑΒΕΣ11-8uuuOOuuuOOuOOuOuuuO1.502.0563.1636.842-2
1696ΙΤΑ1ΡΟΜΑ4-12OOOOOOOuOuOOOOuuΛΑΤΣΙΟ7-9OuuOOuuOOuOOuuOO2.451.3534.3865.631-3
1697ΔΑΚΒΙΜΠΟΡΓΚ6-7OOuuOuuOOOuuOΑΑΛΜΠΟΡΓΚ6-7uOuuOuuOuOOOO1.681.8246.1553.851-1
1698ΑΓΓ1ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ11-11OOOOuuuOOOOOOuuuuuuOuuΟΛΝΤΑΜ17-5OuuuuOuuuOuuuuuuuOuuOu1.522.0263.6436.360-0
1699ΑΓΓ1ΜΠΟΛΤΟΝ13-9uOuuuuuOuuOOOOOOuuuOuuΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ16-6OOuuuuuOuuuOuuOuuuOuuu2.021.5265.9134.093-0
1700ΑΓΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ10-12OOOuOOOOuOOOuOuuuuuOuuΜΙΛΓΟΥΟΛ9-13OOOOOOOOuOOOuuuuOuuOuu2.001.5543.1856.823-4
1701ΑΓΓ1ΤΣΑΡΛΤΟΝ15-7uOuOuuOuuuuOuuuuOuuuOOΣΟΥΙΝΤΟΝ11-11OuOuuuuOOuOuOOuuOOOOuu1.851.6559.0940.913-0
1702ΑΓΓ1ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ11-11OuuOOuuOOOOuuOuuOOOuuuΠΟΡΤ ΒΕΪΛ12-10uuOOOuOOuuOuOuuuOOOuuu1.901.6052.2747.730-0
1703ΑΓΓ1ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ7-15uuOuOOOOuuOOOOOOOOOuOuΤΖΙΛΙΓΧΑΜ4-18OOOOOuOOOuOuOuOOOOOOOO2.021.5225.0075.000-0
1704ΑΓΓ1ΟΞΦΟΡΝΤ13-9uOuuuOuOOuuuuuuuOOOOOuΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ11-11uOOOuuOuOOuOOuuuOOuOuu1.801.7054.5545.452-0
1705ΑΓΓ1ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ8-14OuuOuOuuOOOOOOuOOOOuOuΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ13-9uOuuuuuOOuuOuOuOOuuOuO1.901.6047.7352.271-1
1706ΑΓΓ1ΣΚΑΝΘΟΡΠ9-13OOOuOuOOuuOuOOuuOuOOuOΚΟΒΕΝΤΡΙ13-9uOuuOuOuOuOOuuOOuOuuuu1.801.7050.0050.003-1
1707ΑΓΓ1ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.12-10uOOuuOOOuuOuuOuOuuOuuOΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ12-10uOOuOuuuOOOOuuOuuuuOuO2.601.3054.5545.453-2
1708ΑΓΓ1ΣΑΟΥΘΕΝΤ9-13OuuOOuuuOuOOuOOOOuOOuOΜΠΕΡΙ9-13OuOOOOuOOuOuuOOOOuuuOu1.901.6040.9159.091-0
1709ΑΓΓ1ΓΟΥΟΛΣΟΛ12-10OOOuOOOuOuuuOOOuuuuuuuΜ. Κ. ΝΤΟΝΣ13-9uuOuOuOOuOuuOuuOOuuuuO1.781.7256.8243.181-4
1710ΑΓΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.13-4uOOuuuuuOOuuuuuuuΣΟΥΟΝΣΙ6-11uOuOOuOOOOOOOOuuu2.001.5555.8844.121-1
1711ΓΕΡ2ΑΟΥΕ7-8uuuOOOOuOuOuuOOΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ.6-8OOOOuOOuuOuOuu1.452.1544.8355.173-1
1712ΓΕΡ2ΑΝΝΟΒΕΡΟ10-5OuuuOuOuuOOuuuuΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-1.701.801-0
1713ΓΕΡ2ΜΟΝΑΧΟ 18608-7uOuOOuuuOOuOOuuΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ13-2uuuuOuuuuuuOuuu1.601.9070.0030.000-1
1714ΡΩΣ1ΟΥΦΑ9-3uOuuuOuuuuOuΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ9-4OuuuuuOuuOuOu1.352.4572.0028.001-0
1715ΚΙΝ1ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ3-0uuuΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ.0-2OO1.651.8560.0040.00-
1717ΕΛΒ1ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ7-7uOOuOuuuOOuuOOΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ7-7uOOuuuOOOOOuuu2.151.4550.0050.000-2
1718ΕΛΒ1ΤΟΥΝ3-11uOOOOuOOOuOOOOΣΙΟΝ5-10OOOOOuOOOOuuuOu2.151.4527.5972.412-1
1719ΓΕΡ3ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ8-9uuuOOOuOuuOOuOOuOΣΒΙΚΑΟΥ5-11OOOuOOuOuuOOOOuO1.651.8539.3960.615-1
1720ΒΕΛ1ΓΑΝΔΗ8-9uOOOOuuOuOuuuOOOuΑΝΤΕΡΛΕΧΤ6-11OuOuuOOOOOuOuOOOu1.801.7041.1858.820-0
1721ΚΡΟ1ΙΣΤΡΑ 196110-5uuuOOuuOuOuuOuuΧΑΪΝΤΟΥΚ10-5uuuuuuuOOOuOuOu1.581.9266.6733.330-2
1722ΚΥΠAEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ5-6OuOOuOuuOuOΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ4-9OOOOuOuOOOuOu1.751.7537.5062.501-0
1723ΦΙΝ1ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ1-1OuΒΑΑΣΑ0-2OO1.452.1525.0075.001-1
1724ΓΑΛ1ΚΑΕΝ9-8OuOuuuuOOOOuuOOuuΜΑΡΣΕΪΓ7-10OOOuuOOuOOOuOOuuu1.851.6547.0652.941-5
1725ΙΤΑ1ΜΠΟΛΟΝΙΑ11-5uOuuuuOuuuOuuuOOΟΥΝΤΙΝΕΖΕ7-9OuuOOuOOuuuOuOOO1.701.8056.2543.754-0
1726ΙΤΑ1ΚΑΛΙΑΡΙ3-13OOOOOOOOOOuuOuOOΠΕΣΚΑΡΑ5-11OOuOuOOOuOOOuOOu2.851.2525.0075.001-0
1727ΙΤΑ1ΕΜΠΟΛΙ10-6uOuOuuOOuuuuOuOuΣΑΣΣΟΥΟΛΟ6-10uOOOuOOuOOOuOuOu1.901.6050.0050.001-3
1728ΙΤΑ1ΚΡΟΤΟΝΕ9-7OuOOuuuOuOuuOuuOΜΙΛΑΝ7-9OuuOOOOuOOuuuOuO2.001.5550.0050.001-1
1729ΙΤΑ1ΤΖΕΝΟΑ9-7OuuuOuOuOuOuuuOOΚΙΕΒΟ8-8uOuuuuOuOOuOOOuO2.001.5553.1346.881-2
1730ΙΤΑ1ΠΑΛΕΡΜΟ9-7uOuOOOuuuuuOuOOuΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ4-12OOOOuOOuOOOOOuuO2.451.3540.6359.382-0
1731ΝΟΡ2ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ0-2OOΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ0-2OO2.051.500.00100.005-1
1732ΝΑΦ1ΑΓΙΑΞ ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ8-4OuOuOuuuuuOuΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ-1.502.052-0
1733ΝΑΦ1ΜΠΑΡΟΚΑ8-5uuOOuuuuuuOOOΜΠΛΟΥΜΦΟΝΤΕΪΝ ΣΕΛΤΙΚ8-3uuuuuuOOOuu1.422.2566.6733.331-1
1734ΣΟΥ1ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ2-1uOuΣΟΥΝΤΣΒΑΛ2-0uu2.021.5280.0020.000-0
1735ΣΟΥ2ΦΡΕΪ1-1OuΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ2-0uu1.701.8075.0025.001-3
1736ΕΛΒ2ΚΙΑΣΟ6-9OuOOOOuuOOuOuuOΖΥΡΙΧΗ6-8uuOuOOOuuOOOOu2.051.5041.3858.621-2
1737ΕΛΒ2ΛΕ ΜΟΝΤ10-4OuuuuuuuuOuOOuΒΙΛ6-8uOOOOuOuuOOuuO1.701.8057.1442.860-1
1738ΤΟΥ1ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ7-7OuOuOuuOOuuuOOΡΙΖΕΣΠΟΡ5-9OuOuOOOOOOuuuO2.301.4042.8657.142-1
1739ΑΓΓΠΕΒΕΡΤΟΝ8-9uuOuuuuOuOOOuOOOOΤΣΕΛΣΙ9-8OOOuuuOuuuOuuOOOu1.901.6050.0050.000-3
1740ΑΓΓΠΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ10-7uOOuuuuOOuOuuOuOuΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ4-13OOOuOOOOOuOOuuOOO2.451.3541.1858.822-2
1741ΓΕΡ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ8-7uOuuOuuuuOOOuOOΑΜΒΟΥΡΓΟ6-9OuuuOOuOuOOOuOO1.701.8046.6753.334-0
1742ΠΟΛΔΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ5-10OOuOuOuOOOOOOuuΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ9-6OuuOuuOuOuuuOuO1.751.7546.6753.331-0
1743ΔΑΚΚΟΠΕΓΧΑΓΗ7-6OOOuuuuOOuuOuΛΙΝΓΚΜΠΙ7-6OuOOuuOOuuuuO1.921.5853.8546.153-0
1744ΕΛΛ2ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-1.552.001-0
1745ΕΛΛ2ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964-ΑΡΗΣ-1.601.900-0
1746ΠΟΡ2ΠΟΡΤΟ Β'-ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄-1.851.653-2
1747ΡΩΣ1ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ6-6OuuOuuOuOOuOΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ6-6uuOOuuuOOuOO1.701.8050.0050.001-2
1748ΙΣΠ2ΛΟΥΓΚΟ9-9OuuOuuuOOuuOuOOOuOΧΙΡΟΝΑ11-6OOuuuuuOOuuuuOuuO1.502.0557.1442.861-2
1749ΕΛΒ1ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ6-9uOOOOuuOuuuOOOOΛΟΥΓΚΑΝΟ5-10OOuOOOOOuOuuOuO2.001.5536.6763.330-1
1750ΙΣΠ1ΜΠΕΤΙΣ12-5uOuOuuOuuuuuOOuuuΑΛΑΒΕΣ9-8uOOOOuuuuuOuOOOuu1.452.1561.7638.241-4
1751ΑΥΣ1ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ.10-5OuOOuuOOuuuuuuuΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ7-8uOuuuOOOuOuOOuO1.651.8556.6743.33-
1752ΧΙΛ1Ο ΧΙΓΚΙΝΣ4-1uOuuuΣΑΝ ΛΟΥΙΣ1-4uOOOO1.881.6250.0050.002-1
1753ΚΥΠAE ΛΕΜΕΣΟΥ8-5uuOOuuuuOuOuOΑΠΟΕΛ7-6OuOOuuOuOuOuu1.601.9057.6942.311-4
1754ΤΣΧ1ΤΕΠΛΙΤΣΕ8-4uOOuuuuuuOOuΣΛΟΒΑΤΣΚΟ8-5OOuOuuuOOuuuu1.651.8564.0036.002-2
1755ΤΣΧ1ΚΑΡΒΙΝΑ6-6uOOuOuuOuuOOΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ-1.601.904-2
1756ΓΑΛ1ΝΤΙΖΟΝ9-8uOuOOuOuOuuOuuuOOΜΠΟΡΝΤΟ8-8OOOuuuuuOuuOOOOu1.851.6551.5248.480-0
1757ΜΑΡΟΙΤΤΙΧΑΝΤ7-3OuuuuOuOuuΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ8-4OOuuuuOuuOuu1.422.2568.1831.820-1
1758ΜΑΡΟΚΕΝΙΤΡΑ5-7uOuuuOOuOOOOΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ3-8OOOOuOuuOOO1.482.1034.7865.221-2
1759ΠΟΡ2ΚΟΒΑ ΠΙΕNTΑΝΤΕ14-5uuuuOuuOuuOOuuuuuuOΒΑΡΖΙΜ9-10uOOuOOOuuuOOOOuOuuu1.552.0060.5339.471-0
1760ΠΟΡ2ΦΑΦΕ8-11OuuuOuOuOOOuOOOOOuuΒΙΣΕΟΥ7-12uuOOuOuOOOOuuuOOOOO1.721.7839.4760.531-3
1761ΠΟΡ2ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ11-8OuOuOuOuuuuuuuOOOuOΒΙΖΕΛΑ13-6uOOuuuOuuuuuOOuOuuu1.581.9263.1636.842-0
1762ΠΟΡ2ΠΕΝΑΦΙΕΛ9-10uuOuuuOOuOOOOuuOOuOΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ12-7uuuOuOOuuOuOuOuuOuu1.552.0055.2644.741-0
1763ΠΟΡ2ΟΛΑΝΕΝΣΕ6-13OuOOOOOuOOuuOuuOOOOΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ9-10OuOuuOuuOuOOuOOuOuO1.801.7039.4760.532-1
1764ΠΟΡ2ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β'-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ12-7OuuOuuuuOOuuOOuuuOu1.721.781-0
1765ΠΟΡ2ΚΟΒΙΛΙΑ12-7OOuuOuuuuuuOOuuOuuOΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ10-9OuuOuuuuuOuuOuOOOOO1.601.9057.8942.112-1
1766ΠΟΡΤΑΡΟΥΚΑ8-7uOuuuuuuOOOOOOuΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ7-8OOuuOOOOOuuuOuu1.502.0550.0050.002-2
1767ΠΟΡΤΦΕΪΡΕΝΣΕ9-6OOOuuuOuuuOuuOuΜΑΡΙΤΙΜΟ11-4uuuuuuuOuuuuOOO1.502.0566.6733.332-1
1768ΣΟΥ2ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ0-2OOΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ1-1Ou1.601.9025.0075.001-1
1769ΤΣΧ1ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ7-5OOuuuuOuuOuOΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ7-5OOuuOOOuuuuu1.901.6058.3341.671-1
1770ΑΓΓΠΤΟΤΕΝΑΜ7-10uuuuuOOOOuOuOOOOOΑΡΣΕΝΑΛ3-13uOOuOuOOOOOOOOOO2.301.4030.3069.702-0
1771ΓΕΡ1ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ6-9OuOOuOOOuOuOuuOΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.9-6uuuOuOuuOuOuOuO2.151.4550.0050.001-0
1772ΙΤΑ2ΝΟΒΑΡΑ10-9OuOuuuuOOOOuuOuuOOuΜΠΡΕΣΙΑ12-7uuOOuOOOuuuuOOuuuuu1.601.9057.8942.112-3
1773ΒΕΛ1ΟΣΤΑΝΔΗ7-10uOOuOOOOOuOOuOuuuΣΑΡΛΕΡΟΥΑ12-5uuOuuOOuOuuOuuuuu1.701.8055.8844.121-0
1774ΔΑΚΜΠΡΟΝΤΜΠΙ3-10OOOuOOOuuOOOOΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ5-8uOOOOuuOOuOOu1.821.6830.7769.231-1
1775ΕΛΛ1ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ9-5OuuuuOOuuuOOuuΗΡΑΚΛΗΣ 19088-6OuuuOuOuOuuuOO1.851.6560.7139.292-2
1776ΕΛΛ1ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ11-3uuuuuuOOuOuuuuΠΛΑΤΑΝΙΑΣ8-6uuuuuOOOuOOuOu1.651.8567.8632.144-1
1777ΕΛΛ1ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ8-6uOOOOuuOuuOuuuΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ11-3OuuuuuOuOuuuuu2.051.5067.8632.140-2
1778ΕΛΛ1ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ11-3OOuuuuuuuuuuOuΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ8-6OuuOOuuOuuOuOu1.901.6067.8632.141-3
1779ΕΛΛ1ΠΑΟΚ7-7OuuuOOuOOOuuuOΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ7-7OOuuuuOOuuuOOO2.601.3050.0050.005-1
1780ΕΛΛ1ΞΑΝΘΗ10-4uuuOuuuOuuuuOOΒΕΡΟΙΑ7-7OOuuuuOuOOOuOu2.601.3060.7139.293-0
1781ΟΛΛΚΑΛΚΜΑΑΡ7-9OuuOOOOOuOuuOuuOΦΙΤΕΣΕ10-6OuuOOuuuOuuOOuuu2.051.5053.1346.880-2
1782ΝΟΡ1ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ0-2OOΤΡΟΜΣΟ1-1Ou1.851.6525.0075.003-1
1783ΝΟΡ1ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ2-0uuΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ1-1Ou1.751.7575.0025.002-0
1784ΝΟΡ1ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ1-1OuΜΟΛΝΤΕ2-1uOu1.651.8560.0040.003-3
1785ΝΟΡ1ΣΟΓΚΝΤΑΛ1-1OuΛΙΛΕΣΤΡΟΜ0-2OO1.721.7825.0075.000-1
1786ΝΟΡ1ΣΤΑΜΠΑΕΚ1-2OuOΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ1-2OuO1.851.6533.3366.670-3
1787ΝΟΡ2ΦΛΟΡΟ2-0uuΕΛΒΕΡΟΥΜ1-1uO1.821.6875.0025.001-1
1788ΝΟΡ2ΓΙΕΡΒ1-1OuΛΕΒΑΝΓΚΕΡ1-1Ou1.821.6850.0050.002-2
1789ΝΟΡ2ΡΑΝΧΑΪΜ1-1uOΑΣΑΝΕ1-1uO1.851.6550.0050.002-1
1790ΝΟΡ2ΣΑΝΤΝΕΣ2-0uuΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ1-0u1.921.58100.000.002-0
1791ΝΟΡ2ΣΤΡΟΜΕΝ1-0uΑΡΕΝΤΑΛ0-2OO1.851.6533.3366.671-0
1792ΝΟΡ2ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ1-1OuΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ1-1Ou1.901.6050.0050.002-1
1793ΠΟΛΔΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ8-7uuuOOOOuOOOuuuuΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ5-10OOOuOOuOOuuOuOO1.921.5843.3356.671-1
1794ΙΣΠ2ΚΟΡΔΟΒΑ13-4uOuuuuuOOuuuuOuuuΜΙΡΑΝΤΕΣ9-8uuuOOuuuOuuOOuOOO1.502.0564.7135.291-1
1795ΤΟΥ1ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ6-8OuOOuOuOuuOuOOΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ4-10OOOOuuOOOOuOOu1.901.6035.7164.292-5
1796ΤΟΥ1ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ5-9uOOuOOOuOuuOOOΜΠΕΣΙΚΤΑΣ8-6OuuuuOuOuOOuuO1.851.6546.4353.573-1
1798ΡΩΣ1ΡΟΣΤΟΦ9-4uuOOuuOuuuuOuΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ7-6uuOOuuOuOuuOO1.352.4561.5438.461-0
1799ΙΣΠ1ΕΪΜΠΑΡ8-9uuuOOuOuuOOOOOuOuΛΕΓΚΑΝΕΣ8-9uOOuOOOuuOuOuuuOO1.552.0047.0652.942-0
1800ΚΡΟ1ΣΠΛΙΤ11-4OuOuOuOuuuuuuuuΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ11-4uuuOuuOuuuuOuuO1.402.3073.3326.670-0
1801ΜΕΞΤΟΛΟΥΚΑ5-3OOuuOuuuΚΕΡΕΤΑΡΟ5-2uuuOOuu1.801.7066.6733.331-2
1802ΠΟΡΤΜΠΡΑΓΚΑ6-9uOOuOOOOuOuuOOuΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ5-10uOOuuOuOOOOuOOO1.751.7536.6763.332-3
1803ΒΕΔΜΟΥΣΚΡΟΝ-ΡΟΖΕΛΑΡ-1.851.651-0
1804ΜΑΡΟΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ7-5uOOuOuOuuOuuΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΙΦΡΑ10-2uOuuuOuuuuuu1.402.3070.8329.172-0
1805ΝΟΡ1ΟΝΤ2-0uuΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ0-2OO1.881.6250.0050.002-1
1806ΙΣΠ2ΣΕΒΙΛΛΗ Β12-5OuuuOuuuuOuuuOuuOΜΑΓΙΟΡΚΑ11-7uuuOOOuuOOuuOuuOuu1.552.0065.7134.292-3
1807ΧΙΛ1ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ5-1uOuuuuΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ3-3OuOuuO1.801.7066.6733.331-0
1808ΙΤΑ1ΙΝΤΕΡ4-12uOuOOOOuOOOuOOOOΝΑΠΟΛΙ2-14OOuuOOOOOOOOOOOO2.301.4018.7581.250-1
1809ΙΣΠ1ΘΕΛΤΑ5-11uOOOOOOOOuOOuOuuΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ8-8OuOOOuOuuOuuuOOu1.801.7040.6359.380-3
1810ΓΑΛ1ΝΙΣ6-11uuOOOuOuOOuOuOOOOΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ6-11uOOuOuOOOuuOOOOuO2.151.4535.2964.713-1
1811ΑΜΕ1ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ.0-2OOOΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ1-2OuO2.051.5020.0080.001-3
1812ΠΟΡΤΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ9-6uOuuuuuuOuuOOOOΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ7-8uOOOOuOuOOOuuuu1.502.0553.3346.671-2
1814ΑΡΓ1ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ4-6OOuOuOOOuuΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ7-4uuOuuuuOOuO1.801.7052.3847.62-
1815ΑΡΓ1ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ6-5uOOuuuOuuOOΑΛΝΤΟΣΙΒΙ9-1uuuOuuuuuu1.581.9271.4328.572-0
1816ΑΡΓ1ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ4-7uuOuOOOOuOOΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ6-5OuOOuOuOuuu1.581.9245.4554.550-0
1817ΑΡΓ1OΛΙΜΠΟ5-5uOOOuOOuuuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ8-3uuOuuOuuOuu1.422.2561.9038.10-
1818ΧΙΛ1ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ2-3OOuuOΠΑΛΕΣΤΙΝΟ1-4OuOOO2.301.4030.0070.00-
1819ΜΕΞΠΟΥΕΜΠΛΑ4-3OuuOuuOΝΕΚΑΞΑ4-3uOOOuuu1.721.7857.1442.86-
1820ΡΩΣ1ΤΟΜ ΤΟΣΚ6-5uuuuOuOOuOOΖΕΝΙΤ7-5uOOuOOuuuuOu2.451.3556.5243.48-
1821ΙΤΑ2ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ12-7uuuuuuuOOuuOOOuuOOuΑΒΕΛΙΝΟ11-8uOuOuOuOOuuuOuOOuuu1.601.9060.5339.47-
1822ΡΩΣ1ΚΡΙΛΙΑ5-7uuOOuOOOOuOuΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ.8-5uuOuOuuOuuOuO1.352.4552.0048.00-
1823ΙΤΑ2ΒΕΡΟΝΑ11-8OOuOOuOuOuOuOuuuuuuΒΙΤΣΕΝΤΖΑ10-9OOuOuOuuOOuuOOuOuuu1.552.0055.2644.74-
1824ΝΑΦ1ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.-ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ7-5uuuOOuOuuOuO1.581.92-
1825ΣΟΥ1ΚΑΛΜΑΡ0-2OOΧΑΛΜΣΤΑΝΤ1-1Ou1.801.7025.0075.00-
1826ΣΟΥ1ΜΑΛΜΕ1-1uOΕΡΕΜΠΡΟ0-2OO2.301.4025.0075.00-
1827ΣΟΥ2ΝΟΡΜΠΙ2-0uuΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ0-2OO1.851.6550.0050.00-
1828ΣΟΥ2ΕΡΓΚΡΙΤΕ0-2OOΕΣΤΕΡ2-0uu1.651.8550.0050.00-
1829ΙΛΚΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ3-2OuOuuΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ4-1Ouuuu1.601.9070.0030.00-
1830ΙΛΚΚΟΡΚ ΣΙΤΙ0-5OOOOOΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ3-3uuOOuO1.901.6027.2772.73-
1831ΡΩΣ1ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ6-8OOOOuuOOOuOuuuΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ8-4uOuuOOOuuuuu1.751.7553.8546.15-
1832ΝΑΦ1ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ3-8OuOOOOOOuOuΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.10-2uuuuuuOuOuuu1.502.0556.5243.48-
1833ΙΣΠ2ΟΥΕΣΚΑ7-10uOOuOOOOOuuOOuOuuΒΑΓΙΕΚΑΝΟ10-7OOOuuOuuuuOOuuuOu1.552.0050.0050.00-
1834ΣΟΥ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ2-0uuΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ1-1Ou1.901.6075.0025.00-
1835ΤΣΧ1ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ-ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-1.522.02-
1836ΣΟΥ1ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ1-1uOΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ1-1uO2.051.5050.0050.00-
1837ΣΟΥ1ΣΙΡΙΟΥΣ1-1uOΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ0-2OO1.801.7025.0075.00-
1838ΑΥΣ2ΧΟΡΝ5-10OOuOOOOuOOuuOuOΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ9-6OuOOuuOuuOuuOuu1.801.7046.6753.33-
1839ΒΕΛ1ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ6-11uOOuOOuOuOOOuOOuOΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ7-10uuOOOuOOuuOOOOOuu2.051.5038.2461.76-
1840ΚΡΟ1ΟΣΙΓΙΕΚ10-5uuuOuuuuuOOuOuOΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ4-1uOuuu1.601.9070.0030.00-
1841ΙΛΚΝΤΑΝΤΑΛΚ2-4OuOOOuΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ-2.301.40-
1842ΔΑΚΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ6-7uOOuOOuOOuuuOΑΑΡΧΟΥΣ7-6OOuOuuOuOOuuu1.751.7550.0050.00-
1843ΝΟΡ1ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 080-3OOOΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ1-1Ou1.821.6820.0080.00-
1844ΙΣΠ2ΤΑΡΑΓΟΝΑ11-6OuuuOOuuuuuuuOOuOΡΕΟΥΣ15-2uuuuuOuOuuuuuuuuu1.302.6076.4723.53-
1845ΤΟΥ1ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ7-7uOuuuuOOOuuOOOΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ7-7OuOuuuOOuOuOuO2.151.4550.0050.00-
1846ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ9-5OuuOuuOOuOuuuuΚΟΝΙΑΣΠΟΡ9-5uOuuuOOuuOuuOu1.701.8064.2935.71-
1847ΡΟΥ1ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ.7-9OOuOuOOuOuOuOuuOΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 2-0uu1.552.0050.0050.00-
1848ΕΛΒ2ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ2-12uOOOuOOOOOOOOOΣΕΡΒΕΤ6-8OuuOOOOuOOuuuO2.021.5228.5771.43-
1849ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 191912-7uOuOuuOuOOuuuOuuuOuΦΡΟΖΙΝΟΝΕ15-4uuuOuuOuOuOuuuuuuuu1.552.0071.0528.95-
1850ΓΑΛ2ΛΑΝΣ10-6OuuOuuuuOOuOuOuuΛΑΒΑΛ13-4uuuuuuOuuuOuOuuOu1.552.0069.7030.30-
1851ΑΓΓΠΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ8-9OOOOuOuOuOuOuOuuuΛΙΒΕΡΠΟΥΛ8-9OuuOOOuOOuOuuOuOu2.051.5047.0652.94-
1852ΙΣΠ1ΜΑΛΑΓΑ8-8uuOOOOOuuuOOOuuuΣΕΒΙΛΛΗ6-11uuOOuOOOOOOuOuOOu2.301.4042.4257.58-
1853ΣΙΓΚΧΟΜ ΓΙΟΥΝ.0-2OOΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ1-0u2.151.4533.3366.67-
1855ΡΩΣΚΟΥΡΑΛ11-1uuuuuuOuuuuuΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ8-5uuOuuuuuOOuOO1.352.4576.0024.00-
1856ΑΥΣ2ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ7-8uOOuuOOOuuOuuOOΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ2-13uuOOOOOOOOOOOOO1.851.6530.0070.00-
1857ΑΥΣ2ΛΙΝΤΣΕΡ5-10OuOuOOOOuOOuOuOΝΟΪΣΤΑΝΤ6-9OuuuOOOuuOOOuOO2.151.4536.6763.33-
1858ΑΥΣ2ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ-ΛΙΝΤΖ6-9OOOuuOuuOOuOOOu1.851.65-
1859ΑΥΣ2ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ6-9uuOuuOOOOuOuOOOΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ7-8OOuuuuOOuOuuOOO1.851.6543.3356.67-
1860ΣΟΥ1ΧΑΚΕΝ1-1uOΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ2-0uu1.751.7575.0025.00-
1861ΣΟΥ1ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ0-2OOΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ1-2uOO1.901.6020.0080.00-
1862ΝΟΡ2ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ0-2OOΣΤΑΡΤ1-1uO1.921.5825.0075.00-
1863ΣΟΥ2ΒΑΡΝΑΜΟ1-1OuΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ2-0uu1.851.6575.0025.00-
1864ΙΛΚΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ2-3OuOOuΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ-2.001.55-
1923ΠΟΛΚΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ6-9OOuuuOOuOOuOOOuΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ4-11uOuOOOOOOuOOOuO1.701.8033.3366.67-
2400ΓΕΜΛΕΛΤΕΡΝΤΟΡΦ-ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΧΑΪΜΠΑΧ-2.301.40-
2400ΑΖΕΠΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΑΚΟΥ6-4uOuuOuuuOOΖΙΡΑ10-1uuuuuuuuOuu1.701.8076.1923.810-3
2400ΙΡΛΠΝΤΕΡΙ1-3OOOuΛΙΜΕΡΙΚ3-0uuu1.821.6857.1442.861-1
2400ΜΠΠΛΜΑΝΑΜΑ ΚΛΑΜΠ-ΑΛ ΧΙΝΤ-1.851.65-
2401ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ-1.901.60-
2401ΑΖΕΠΚΑΠΑΖ10-0uuuuuuuuuuΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ7-6uOOuOuuOuuOuO1.621.8873.9126.091-0
2401ΜΠΠΛΑΛ-ΡΙΦΑ-ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ SQ-2.001.55-
2404ΑΙΓΠAΛ ΑΧΛΙ6-6uOuOOOuOuOuuΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ7-6uOuuuOOuOOuuO1.601.9052.0048.00-
2404ΑΥΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ6-7uOuuuOOOOuuOOΕΝΤΓΚΕΡΒΟΡΘ-2.951.230-1
2404ΑΡΜ1ΓΚΑΝΤΖΑΣΑΡ ΚΑΠΑΝ 2-ΣΙΡΑΚΙ ΓΚΙΟΥΜΡΙ 2-1.851.65-
2405ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ-ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ-1.901.601-0
2405ΒΕΝΑΤΛΕΤΙΚΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ-ΑΡΑΓΚΟΥΑ-1.821.68-
2405ΑΡΜ1MΠΑΝΑΝΤΣ ΓΕΡΕΒΑΝ 2-ΑΛΑΣΚΕΡΤ 2-2.851.25-
2406ΒΕΝΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΟΚΟΠΟ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ-1.522.02-
2406ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ-ΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ-1.921.581-1
2406ΒΕΝΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΟΚΟΠΟ-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ-1.651.85-
2406ΑΡΜ1ΠΙΟΥΝΙΚ ΓΕΡΕΒΑΝ 2-AΡΑΡΑΤ ΕΡΕΒΑΝ 2-1.851.65-
2407ΑΖΕΠΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ7-6uOOuuOuuuOuOOΚΑΡΑΜΠΑΚ7-4OuuuuuOuOuO1.651.8558.3341.671-2
2407ΒΡΑΚΣΑΝΤΟΣ9-10OuOuOOOuuOuOOuOuuOuΠΑΪΣΑΝΤΟΥ11-8OOuOuuuuuOuOOuuOuuO1.921.5852.6347.372-0
2408ΑΖΕΠΣΟΥΜΓΚΑΒΙΤ7-5uOuOuuOOuOuuΓΚΑΜΠΑΛΑ8-3OuOuOuuuuuu1.422.2565.2234.782-1
2408ΒΡΑΚΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ11-8uOuuOuOOOOOuuuuOuuuΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ8-11uuuOuuOOOuOOuOOOOuO1.581.9250.0050.002-1
2409ΑΥΠΡΕΝΤΛΑΝΤ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.-3.551.15-
2409ΒΕΝΑΡΑΓΚΟΥΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΟΚΟΠΟ-1.751.751-1
2409ΒΕΝΠΟΡΤΟΥΓΚΕΖΑ-ΖΟΥΛΙΑ-1.581.92-
2410ΑΥΠΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.-ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ-1.901.60-
2410ΝΟΡΚΚΙΕΛΣΑΑΣ-ΦΡΙΓΚ-2.951.234-0
2410ΒΕΝΤΡΟΥΧΙΓΙΑΝΟΣ-ΜΟΝΑΓΚΑΣ-1.751.75-
2411ΧΙΛ2ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ-ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ-1.651.85-
2411ΝΟΡΚΣΤΑΑΛ ΖΟΡΠΕΛΑΝΤ-ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ-3.151.200-2
2411ΙΣΠ3ΤΟΥΝΤΕΛΑΝΟ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β'-1.552.00-
2412ΝΟΡΚΣΟΛΑ-ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ1-2OuO3.551.151-4
2412ΚΡΟ2ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ-ΓΚΟΡΙΤΣΑ7-8uuOuuOuOuuOOOOO1.751.75-
2412ΙΣΠ3ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ-ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ-1.701.80-
2413ΙΣΠ3ΣΟΜΟΖΑΣ-ΜΠΟΥΡΓΟΣ-1.581.92-
2413ΝΟΡΚΟΡΝ-ΧΟΡΝΤΕΝ-ΧΟΝΕΦΟΣ-3.151.202-0
2413ΤΣΧ2ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ-ΣΟΚΟΛΟΦ-1.851.65-
2414ΙΣΠ3ΑΡΑΝΤΙΝΑ-ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β'-1.781.72-
2414ΤΣΧ2ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ-ΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ-1.751.75-
2414ΝΟΡΚΣΤΟΡΝΤ-ΛΥΣΕΚΛΟΣΤΕΡ-3.151.200-1
2415ΙΣΠ3ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ-ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β'-1.581.92-
2415ΝΟΡΚΡΟΝΤΕ-ΜΠΙΑΣΕΝ-3.151.201-2
2415ΑΙΓΠΤΑΝΤΑ9-2uuuuOuuuuuOΖΑΜΑΛΕΚ10-2uOuuuuuOuuuu1.482.1082.6117.39-
2416ΝΟΡΚΦΛΕΚΕΡΟΪ-ΒΙΝΤΜΠΙΑΡΤ-3.001.222-0
2416ΙΣΠ3ΚΑΟΥΝΤΑΛ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ-ΠΑΛΕΝΣΙΑ ΜΠΑΛΟΝΠΑΪ-1.651.85-
2416ΑΙΓΠΙΣΜΑΪΛΙ7-5uuOOuuuOuuOOΑΛ-ΜΑΣΡΙ3-9OuOuOOOOOOuO1.482.1041.6758.33-
2417ΕΣΘ1ΤΟΥΛΕΒΙΚ2-2uOOuΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ7-13uuuuOOOOOOOOOOOOuOuu2.151.4537.5062.50-
2417ΙΣΠ3ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ-ΛΕΑΛΤΑΝΤ-1.851.65-
2417ΝΟΡΚΜΟ-ΜΟΣΓΙΟΕΝ-2.951.231-1
2418ΝΟΡΚΓΚΡΟΡΟΥΝΤ-ΦΟΛΟ-2.951.234-1
2418ΕΣΘ1ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ10-12OuOOOOOOuuOuOuOOOuuuuuΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ11-9OuuOuuuOOuOuOOOuOuuu1.851.6550.0050.00-
2418ΙΣΠ3ΜΠΟΪΡΟ-ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ-1.482.10-
2419ΙΣΠ3ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ-ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-1.701.80-
2419ΝΟΡΚΦΥΛΙΝΓΚΣΝΤΑΛΕΝ-ΣΟΤΡΑ-2.951.232-1
2419ΦΙΝ3ΚΛΟΥΜΠΙ 04-ΛΕΓΚΙΡΟΥΣ ΙΝΤΕΡ-2.551.32-
2420ΝΟΡΚΛΙΝ-ΜΠΡΟΥΜΟΥΝΤΑΛ-2.951.230-4
2420ΦΙΝ3ΚΑΠΑ-ΕΣΠΑ-2.021.52-
2420ΙΣΠ3ΣΕΣΤΑΟ ΡΙΒΕΡ-ΓΚΕΡΝΙΚΑ-1.601.90-
2421ΝΟΡΚΚΒΙΚ-ΧΑΛΝΤΕΝ-ΟΣΤΣΙΝΤΕΝ-3.151.204-1
2421ΓΕΡΛΜΠΑΓΕΡΝ ΧΟΦ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ-2.451.35-
2421ΙΣΠ3ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ-ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β'-1.681.82-
2422ΙΣΠ3ΣΟΚΟΕΛΑΜΟΣ-ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ-1.581.92-
2422ΝΟΡΚΧΟΝΤ-ΣΠΓΙΕΛΚΑΒΙΚ-3.151.204-1
2422ΓΕΡΛΙΛΕΡΤΙΣΕΝ-1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ-1.901.60-
2423ΙΣΠ3ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β-1.581.92-
2423ΓΕΡΛΜΠΟΥΣΜΠΑΧ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ-2.001.55-
2423ΝΟΡΚΦΛΟΪΑ-ΣΑΛΕΝΓΚΕΝ-2.951.234-3
2424ΙΣΠ3ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ-ΛΙΟΑ-1.581.92-
2424ΓΕΡΛΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ-ΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ-1.921.58-
2424ΝΟΡΚΧΑΡΣΤΑΝΤ-ΣΠΟΡΤΛΑΝΤ-3.151.200-0
2425ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ-1.921.584-2
2425ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ7-3uuuuOOOuuuΚΑΜΠΙΛΙΕ8-3uuuOuOuuOuu1.372.4071.4328.570-0
2426ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ-ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-2.001.552-1
2426ΑΛΓ1ΣΑΟΥΡΑ5-5uuOOOuOuOuMC ΑΛΓΕΡΙ7-2uuuuuuOOu1.502.0563.1636.840-0
2427ΑΛΓ1USM ΑΛΓΕΡΙ4-6uuOOuOOuOOΜΠΑΤΝΑ8-2uuuuOuOuuu1.372.4060.0040.003-0
2427ΝΟΡΚΣΚΕΪΝΤ-ΛΙΝ-3.151.202-1
2428ΑΡΓ3ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-ΕΞΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ-1.651.855-0
2428ΙΣΠ3ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ-ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-1.522.02-
2429ΚΟΚΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ5-2uuuOOuuΛΕΟΝΕΣ Π.Σ.-1.701.800-0
2429ΛΙΠΡΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ-ΡΕΤΖΙΝΑ 1914-1.522.02-
2430ΛΙΠΡΜΑΤΕΡΑ-ΜΟΝΟΠΟΛΙ-1.781.72-
2430ΚΟΚΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ3-4OOuOOuuΡΕΑΛ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ-1.851.653-0
2431ΜΕ2ΛΟΜΠΟΣ-ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ-1.522.022-0
2431ΛΙΠΡΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ-ΦΟΝΤΙ-1.522.023-1
2432ΛΙΠΡΤΑΡΑΝΤΟ-ΒΙΜΠΟΝΕΣΕ-1.502.05-
2432ΓΕΡΛΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΕΡ.)-1.851.65-
2433ΛΙΠΡΜΕΣΙΝΑ-ΚΟΖΕΝΤΣΑ-1.701.80-
2433ΓΕΡΛΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ-ΜΠΑΕΡΟΥΘ-1.921.58-
2434ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ-1.751.75-
2434ΛΙΠΡΚΑΤΑΝΙΑ-ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ-1.581.92-
2435ΛΙΠΡΚΑΤΑΝΖΑΡΟ-ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-1.581.92-
2435ΓΕΡΛΣΤΙΝΜΠΑΧ-ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ-1.721.78-
2436ΓΕΡΛΦΚ ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ-1.901.60-
2436ΛΙΠΡΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ-ΛΕΤΣΕ-1.581.92-
2437ΛΙΠΡΑΚΡΑΓΑΣ-ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ-1.601.90-
2437ΓΕΡΛΑΛΕΝ-ΣΑΛΚΕ (ΕΡ.)-1.921.58-
2438ΓΕΡΛΒΟΥΠΕΡΤΑΛ-ΣΠΡΟΚΧΟΒΕΛ-2.101.48-
2438ΛΙΠΡΦΟΤΖΙΑ-ΜΕΛΦΙ-1.581.92-
2439ΛΙΠΡΛΟΥΜΕΖΑΝΕ-ΦΑΝΟ-1.581.92-
2439ΙΡΛ1ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ-ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-2.001.55-
2440ΛΙΠΡΜΠΑΣΑΝΟ-ΓΚΟΥΜΠΙΟ-1.581.92-
2440ΙΡΛ1ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ-ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ-1.651.85-
2442ΙΡΛ1ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ-ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ-1.621.88-
2442ΛΙΠΡΠΟΡΝΕΝΟΝΕ-ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ-1.751.75-
2443ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ-ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ-2.021.52-
2443ΛΙΠΡΑΝΚΟΝΑ-ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ-1.651.85-
2444ΛΙΠΡΡΕΤΖΙΑΝΑ-ΦΟΡΛΙ-1.452.15-
2444ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ-2.001.55-
2445ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ-ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ-1.781.72-
2445ΛΙΠΡΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ-ΜΑΚΕΡΑΤΕΣΕ-1.651.85-
2446ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ-ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ-1.921.58-
2446ΛΙΠΡΤΕΡΑΜΟ-ΠΑΡΜΑ-1.601.90-
2447ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΙΡΟΝΙ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ-1.482.10-
2447ΛΙΠΡΜΟΝΤΕΝΑ-ΜΑΝΤΟΒΑ-1.452.15-
2448ΙΣΡ2ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ-ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ-1.552.00-
2448ΛΙΠΡΣΟΥΝΤΙΡΟΛ-ΠΑΝΤΟΒΑ-1.522.02-
2449ΛΙΠΡΒΕΝΕΤΣΙΑ-ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ-1.502.05-
2449ΙΣΡ2ΜΑΚΑΜΠΙ ΣΑΡΑΪΜ-ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ-1.502.05-
2450ΙΣΡ2ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ-1.552.00-
2450ΚΥΠΔΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ7-6OOuuuuuOuOuOOΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ4-8OuOuOuuOOOOO1.701.8044.0056.00-
2451ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ-1.751.75-
2451ΠΟΛ2ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ5-8OuOOuuuOuOOOOΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ8-4uOOuuuuuOuOu1.621.8852.0048.00-
2452ΠΟΛ2ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ7-6uuuOuuuOOOOOuΛΕΓΚΝΙΤΣΑ12-4OuuuuOuuuOuuOuuu1.502.0565.5234.48-
2452ΒΕΝΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ-ΚΑΡΑΚΑΣ-1.751.75-
2453ΓΟΥΑΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ-ΚΟΜΠΑΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛ-1.502.05-
2453ΠΟΛ2ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ6-7uuuOOOOOOuOuuΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ6-7uOuOOuuuOOOOu1.601.9046.1553.85-
2454ΓΟΥΑΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΡΧΑ-ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ-1.552.00-
2454ΠΟΛ3ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ-ΡΟΖΒΟΪ ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ-1.621.88-
2455ΑΓΙΣΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ-ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ-2.021.52-
2455ΠΟΛ3ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ-ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ-1.581.92-
2456ΠOΛΔΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ6-9OOuuuOOuOOuOOOuΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ9-6OuuuuOOuuOOuOuu1.681.8250.0050.00-
2456AFCΣΑΧΑΜ-ΝΙΣΜΕΪ ΒΗΡΥΤΤΟΣ-1.522.02-
2457ΡΟΥΔΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ7-6OuuuuuOuOOuOOΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ8-5OuuuOuuOuOuOu1.402.3057.6942.31-
2457AFCΑΛ ΓΟΥΧΝΤΑΤ-ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ SQ-1.522.02-
2458ΣΛΟ1ΤΡΕΝΤΣΙΝ6-6OuOOOuuOuuuOΖΙΛΙΝΑ7-6OuuuOuuOuOOOu1.851.6552.0048.00-
2458ΜΕ2ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ-ΛΟΜΠΟΣ-1.581.92-
2459ΣΒΚΥΣΚΑΛΙΤΣΑ-ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ6-7uuOuOOOuuuOOO1.921.58-
2459ΣΛΝ1ΝΤΟΜΖΑΛΕ6-9uOuOuOOOOuOuuOOΡΟΥΝΤΑΡ5-9uuOOuOOOOuOOOu1.901.6037.9362.07-
2460ΣΟΥ4ΧΑΝΙΝΓΚΕ-ΒΑΡΜΝΤΟ-2.251.42-
2460ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ-ΜΙΝΕΡΟΣ-1.751.75-
2461ΚΟΥΛΑΛ-ΣΑΛΙΜΠΙΚΧΑΕΤ-ΑΛ-ΣΑΜΠΑΜΠ ΚΟΥΒΕΪΤ-1.751.75-
2461ΣΟΥ4ΤΟΡΝΣ-ΚΒΑΡΝΜΠΙ-2.851.25-
2462ΚΟΥΛΑΛ ΚΟΥΒΕΪΤ-ΚΑΖΜΑ-2.001.55-
2462ΤΟΥ2ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ.-ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ-1.921.58-
2462ΚΟΥΛΑΛ ΚΟΥΒΕΪΤ-ΚΑΖΜΑ-2.001.55-
2463ΚΟΥΛΑΛ-ΣΑΛΜΙΓΙΑ-ΑΛ-ΦΑΧΑΧΙΛ-1.901.60-
2463ΤΟΥ2ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ-1.601.90-
2464ΑΙΓΠΠΕΤΡΟΖΕΤ9-2uuuuOOuuuuuΕΛ ΝΑΣΡ ΤΑΝΤΕΝ8-5uuuOuOuOOuuuO1.452.1570.8329.170-1
2464ΒΕΝΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΝΤΕΛ ΤΖΟΥΛΙΑ-ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟΣ-1.801.702-1
2465ΒΟΚΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΤΣ-ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ5-5uOOOuOuuOu2.601.300-7
2465ΒΙΡΛΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ-ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ-2.021.526-1
2466ΚΟΥΛΓΙΑΡΜΟΥΚ-ΑΛ ΝΑΣΡ-1.901.60-
2466ΤΟΥ2ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ-ΟΥΜΡΑΝΙΕΣΠΟΡ-1.552.00-
2467ΗΑΕ1ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΡΑΜΠΙ-ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ-2.101.48-
2468CHLΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ4-13OOuuOOOOOOOuOOOuOΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ12-5uOuuuuOOuOuOuuuuu1.751.7547.0652.94-
2471ΗΑΕ1ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΪΡΑΧ-ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ-2.401.37-
2472ΗΑΕ1ΕΜΙΡΑΤΣ ΚΛΑΜΠ-ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ-2.101.48-
2473ΗΑΕ1ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠΑΪ-ΜΠΑΝΙΓΙΑΣ-2.451.35-
2474ΟΥΖ1ΠΑΧΤΑΚΟΡ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ-ΝΑΒΜΠΑΧΟΡ-1.522.02-
2475ΙΣΗΜΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ8-6uOuuOuOuOuOuuOΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ14-2OuuuuuuuuuOuuuuu1.581.9273.3326.67-
2476ΙΣΗΜΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ-ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΕΚΟΥ.6-10uOOOOOuuOuOuOuOO1.601.90-
2477ΠΑΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ3-3OOuuOuΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ2-4OOuOOu1.851.6541.6758.33-
2478ΠΑΡ1ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ3-3OuuOuOΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ3-3OuuOOu1.921.5850.0050.00-
2479ΡΩΣ2ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ 1-1OuΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ13-3uuuuOuuuuOuuOuuu1.402.3077.7822.22-
2480ΡΩΣ2ΤΑΜΠΟΦ11-6OOuuuOuuuuuOOuuuOΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ11-5uuOuOuOuOuuuuuuO1.452.1566.6733.33-
2481ΡΩΣ2ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ13-3uuuuuuuuuuuOuuOOΖΕΝΙΤ ΙΙ9-7OOuuOuOOuuuuOuOu1.452.1568.7531.25-
2482ΡΩΣ2ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ6-9uOOuOOuuOOOuuOOΤΙΟΥΜΕΝ10-7OuuuOuOuuuuuOOuOO1.502.0550.0050.00-
2483ΡΩΣ2ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ10-6uuOuOOuOuuuuuOOuΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ8-8uuuOuuOOOOuuOuOO1.452.1556.2543.750-3
2483ΑΡΓ2ΟΛ ΜΠΟΪΣ7-5uuOOuOuuuuOOΛΟΣ ΑΝΤΕΣ10-2uuuuuuOuuOuu1.402.3070.8329.17-
2484ΡΩΣ2ΤΟΣΝΟ6-11uuOuOOOOOuOuOOOOuΣΠΑΡΤΑΚ 28-8uOOOOuuuuOOOuOuu1.601.9042.4257.581-1
2484ΑΡΓ2ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ9-3uuuOuuuuuOOuΤΣΑΚΑΡΙΤΑ8-4uuOuOuuOuuuO1.402.3070.8329.17-
2485ΡΩΣ2ΚΙΜΚΙ9-7uuOuOOuuuuOOuOOuΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ9-7uOOOOuuuuuuuOOuO1.402.3056.2543.75-
2486ΡΩΣ2ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ10-6OuOOOuuuuOuuuOuuΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ8-9uOuOOOuuOuuOOuuOO1.482.1054.5545.45-
2487ΡΩΣ2Μ. ΣΑΡΑΝΣΚ-ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ11-5OuuOuuuuOOuuuOuu1.422.25-
2489ΑΡΓ2ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ9-4uOuOuuuuOuuuOΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ8-5uuOuOOOuuuOuu1.402.3065.3834.62-
2489ΡΩΣ2ΚΟΥΜΠΑΝ12-4uuuuuuuOuuOuOuuOΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ9-8uuuOuuOOuOuuuOOOO1.452.1563.6436.360-1
2490ΑΥΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ6-7uOuuuOOOOuuOOΒΑΛΕΝΤΑΪΝ-3.151.20-
2491ΠΑΡ1ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ-ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-1.701.80-
2491ΑΥΠΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. ΝΕΟΙ-2.451.351-2
2494ΑΥΠΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΑ-ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ-2.301.40-
2495ΑΥΠΚΑΜΠΕΡΛΑΝΤ-ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ-2.401.37-
2496ΑΥΠΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ ΡΟΖΕΜΠΟΥΝΤ-ΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ-2.851.25-
2496ΑΥΠΔΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΑΪΔΑ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ-2.751.272-1
2497ΑΥΠΑΔΕΛΑΪΔΑ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ-2.751.27-
2498ΑΥΠΓΚΕΛΟΝΓΚ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΪΝΤΣ-1.921.58-
2499ΑΥΠΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ-ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-2.001.55-
2499ΑΥΠΟΛΥΜΠΙΑ-ΧΟΜΠΑΡΤ ΖΕΜΠΡΑΣ-3.151.20-
2500ΝΚΡ2ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ ΦΚ0-1OΣΕΟΝΓΚΝΑΜ4-0uuuu1.651.8580.0020.00-
2501ΚΙΝΑΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ-ΛΙΖΙΑΝΓΚ-1.651.85-
2502ΓΕΡΛΙΕΝΑ-ΛΕΙΨΙΑ ΙΙ-2.001.55-
2503ΑΡΓ2ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝ.9-4uuOuuuOuuuuOOΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ5-8uuOOOuOOuuOOO1.601.9053.8546.150-0
2504ΑΡΓ2ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ6-6OuOOOuuuuOOuΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ9-4uuuuuuuOOOOuu1.452.1560.0040.003-1
2505ΑΡΓ2ΦΛΑΝΤΡΙΑ9-3uOuuuuuOuOuuΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ9-3OuuuuOOuuuuu1.452.1575.0025.00-
2506ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ10-3uOuuuuOuuuuuOΟΛ ΜΠΟΪΣ8-5uOuuOOuuOOuuu1.422.2569.2330.770-0
2507ΑΡΓ2ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ7-6uuuuuuOuOOOOOΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ11-1uuuuuuuuuuuO1.402.3072.0028.00-
2508ΑΡΓ2ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ7-5OOOuuOuuuuOuΣΠ. ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ-1.522.023-0
2509ΑΡΓ2ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ7-6OuuOOuOOuOuuuΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ10-2uuuuOuuuuuOu1.502.0568.0032.00-
2510ΑΡΓ2ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ7-6uuuOOuOuuOOOuΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ8-4uuuOOOuuuuuO1.422.2560.0040.00-
2511ΑΡΓ2ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ9-3uuuuuuOuOuOuΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ6-7uOuOuuOuOOuOO1.581.9260.0040.004-1
2512ΑΡΓ2ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ8-5uuuOOOOuuuuuOΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ9-4OuuOuuuuuOuOu1.402.3065.3834.621-1
2513ΑΥΣΠΧΟΛΑΝΤ ΠΑΡΚ ΧΟΚΣ-ΛΟΓΚΑΝ ΛΑΪΤΙΝΓΚ-3.351.17-
2514ΑΥΣΠΡΟΤΣΝΤΕΪΛ ΡΟΒΕΡΣ-ΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ-2.551.32-
2515ΑΥΣΠΙΣΤΕΡΝ-ΜΙΤΣΕΛΤΟΝ-2.451.35-
2516ΑΥΣΠΙΠΣΟΥΙΤΣ ΝΑΪΤΣ-ΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ-2.601.301-3
2517ΑΥΠΕΝΤΓΚΕΡΒΟΡΘ-ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΣΙΤΙ ΜΠΛΟΥΖ-2.451.352-0
2518ΑΥΠΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ-ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ-2.451.350-3
2519ΑΥΠΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ-ΜΑΝΛΙ Γ.-2.601.303-2
2520ΑΥΠΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ-3.151.200-5
2521ΑΥΠΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.-ΠΑΡΑΜΑΤΑ ΙΓΚΛΣ-2.951.235-0
2522ΑΥΠΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ-ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΥΜΠΙΚ-2.451.351-2
2523ΑΥΠΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ-3.551.15-
2524ΑΥΠΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΣΙΤΙ-ΟΛΙΜΠΙΚ-3.301.181-0
2525ΑΥΠΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ-ΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ-3.451.163-1
2526ΑΥΠΣΑΝΣΑΪΝ-ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ-3.351.170-7
2527ΑΥΠΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΠΛΟΥ ΙΓΚΛΣ-2.751.274-2
2528ΑΥΠΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ.-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ-2.451.352-1
2529ΑΥΠΧΑΜΕ ΣΙΤΙ-ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ-2.051.500-1
2530ΑΥΠΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ-2.051.503-0
2531ΑΥΠΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ-ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ-2.021.523-0
2532AYΠΑΡΜΑΝΤΑΛΕ-ΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-2.951.230-0
2533AYΠΣΟΥΜΠΙΑΚΟ-ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ6-8OOOuuOuOuOOOuu2.301.402-0
2534AYΠΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-ΜΑΝΤΟΥΡΑΪ ΣΙΤΙ-2.951.233-1
2535AYΠΚΟΚΜΠΕΡΝ-ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ-2.401.372-2
2536AYΠΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ-ΣΟΡΕΝΤΟ-2.601.302-1
2537AYΠΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-ΜΠΑΛΚΑΤΑ-2.351.381-2
2538ΒΟΛΒΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ4-12OOOOOOOuuuOOOOuOΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ9-8OOuuuOuuOOuOOuuOu2.401.3739.3960.611-0
2539ΒΟΛΒXΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ6-9OOOuOOuOOuuOOuuΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ3-16OOOOOuOuOOOOOuOOOOO2.301.4026.4773.533-2
2540ΒΟΛΒΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ8-9uuOuOuuOuOOuOOOuOΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ3-13OOOOOuOOOOOuuOOO2.301.4033.3366.670-0
2541ΒΟΛΒΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ2-14OOOOOuOOOOOOuOOOΜΠΟΛΙΒΑΡ8-9uOuuuuOOOuOOOOOuu2.151.4530.3069.702-1
2542ΒΟΛΒΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ6-11OuuuuOuuOOOOOOOOOΠΕΤΡΟΛΕΡΟ8-9uuuuOOuuOuOOuOOOO2.601.3041.1858.825-1
2543ΒΟΛΒΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ8-10uuuOOuOuuOuOOOuOOOΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ5-8uuuOOuOOOOOuO1.921.5841.9458.060-3
2544ΚΟΛ1ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ6-1uOuuuuuΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ4-4uuuOOuOO1.581.9266.6733.330-1
2545ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ2-5OuOOOuOΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ3-4uuOOOuO1.821.6835.7164.291-0
2546ΚΟΛ1ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ5-2uuuOOuuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ5-2OOuuuuu1.502.0571.4328.571-0
2547ΚΟΛ1ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ2-5OOOOuOuΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ3-4OOOuOuu1.681.8235.7164.292-0
2548ΚΟΛ1ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ2-5OOOuOOuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ5-2OuOuuuu1.552.0050.0050.002-0
2549ΚΟΛ1ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ6-3uOuuuuOOuΤΙΓΚΡΕΣ FC3-4uOOuOOu1.552.0056.2543.752-0
2550ΚΟΛ1ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.5-2uuuuOuOΠΑΤΡΙΟΤΑΣ5-2uuOuuOu1.422.2571.4328.571-1
2551ΚΟΛ1ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ2-5OuOOuOOΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ5-3uuuuOOOu1.552.0046.6753.333-1
2552ΚΟΛ1ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ6-1uuuuuuOΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ4-3OuuOuOu1.482.1071.4328.571-2
2553ΤΣΧ2ΤΡΙΝΕΚ-ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ-1.721.78-
2554ΤΣΧ2ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ-ΟΠΑΒΑ-1.701.801-2
2555ΤΣΧ2ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ-ΖΝΟΖΜΟ-1.781.722-1
2556ΤΣΧ2ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ-ΠΡΟΣΤΕΖΟΦ-2.021.525-0
2557ΤΣΧ2ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ-ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΒΕΜ-1.751.751-0
2558ΤΣΧ2ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ-ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ-1.701.800-1
2559ΔΑΝ2ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ6-7uOOOuuOOuOuuOΒΕΪΛΕ3-9OOOuuOOuOOOO1.851.6536.0064.003-3
2560ΔΑΝ2ΚΟΓΚΕ9-4uOuOuuOOuuuuuΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ7-7uOOOuuuOuOuOuO1.581.9259.2640.742-1
2561ΔΑΝ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ7-7uuuOOuOOOuOuuOΣΚΙΒΕ5-9uOOOuuOOOOuOOu1.701.8042.8657.140-0
2562ΔΑΝ2ΧΟΜΠΡΟ9-5uOOuuuOuuOuOuuΡΟΣΚΙΛΝΤΕ-1.851.651-2
2563ΔΑΝ2ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ7-7OOOuOOuuuuOuOuΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ9-5uuuuuuOOOuuuOO1.651.8557.1442.862-2
2564ΔΑΝ2ΑΒ ΓΚΛΑΝΤΣΑΞΕ2-10OOuOOOOOOOOuΒΕΝΤΙΣΕΛ4-8OuOOOuuOOuOO1.851.6525.0075.000-3
2565ΑΓΝΒΦΙΛΝΤΕ-ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ-2.101.484-2
2566ΑΓΝΒΤΕΛΦΟΡΝΤ-ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ-2.151.450-0
2567ΑΓΝΒΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-2.101.483-3
2568ΑΓΝΒΤΣΟΡΛΙ-ΧΑΛΙΦΑΞ-2.101.480-2
2569ΑΓΝΒΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ-ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ-2.301.405-2
2570ΑΓΝΒΚΕΡΣΟΝ-ΜΠΟΣΤΟΝ-2.151.454-2
2571ΑΓΝΒΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ-ΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ-2.101.485-1
2572ΑΓΝΒΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ.-2.051.503-1
2573ΑΓΝΒΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ-2.051.505-1
2574ΑΓΝΒΣΤΟΚΠΟΡΤ-ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ-2.051.501-1
2575ΑΓΝΒΤΑΜΓΟΥΟΡΘ-ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ-2.151.452-1
2576ΑΓΝΝΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ-ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ-2.001.554-0
2577ΑΓΝΝΜΠΑΘ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ.-1.901.602-1
2578ΑΓΝΝΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.-ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ-1.921.581-1
2579ΑΓΝΝΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ-ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ-1.901.603-2
2580ΑΓΝΝΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ.-ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ-2.251.421-0
2581ΑΓΝΝΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ-ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ-2.021.522-3
2582ΑΓΝΝΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-2.021.521-0
2583ΑΓΝΝΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ-ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ-1.921.580-5
2584ΑΓΝΝΜΑΡΓΚΕΪΤ-ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ.-2.301.400-3
2585ΑΓΝΝΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ-2.001.551-1
2586ΑΓΝΝΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ-ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ-1.901.602-3
2587ΑΒΠΛΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ-1.921.581-0
2588ΑΝΠΛΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ-ΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ-1.751.75-
2589ΙΡΛ1ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ-ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ-1.921.583-1
2590ΛΕΥΚΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ8-8OOuuuOOuOOuOuuOuΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ12-5uuuOuOuuuuOOuuOuu1.552.0060.6139.393-1
2591ΛΕΥΚΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ9-8uOOOuOOuOOuuuuuOuΝΤΝΙΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΦ0-1O1.701.8050.0050.000-0
2592ΛΕΥΚΓΚΟΜΕΛ2-0uuΣΛΑΤΣΚ12-5uuuOuOuOuuuOuuuuO1.452.1573.6826.320-1
2593ΛΕΥΚΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ5-11uOOOOuuOOOOOuOOuΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ13-4uuuuOuuuOuuOuOuuu1.651.8554.5545.451-0
2594ΛΕΥΚΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΤΝΟ9-8uuuuOOuuOOuOOOuuOΒΙΤΕΜΠΣΚ11-6uuuOuuOuuuOuOOOuu1.422.2558.8241.181-4
2595ΛΕΥΚΜΙΝΣΚ11-6uOuuuuOuuuOOuOuOuΙΣΛΟΧ10-7uOuOuOOuuuuOOuuOu1.522.0261.7638.242-0
2596ΛΕΥΚΝΑΦΤΑΝ13-4uuuuOuOuuuOuuuOuuΚΡΟΥΜΚΑΤΣΙ ΜΙΝΣΚ10-6uuOuuuOOOuuuuOuO1.522.0269.7030.300-3
2597ΛΕΥΚΓΚΟΡΙΝΤΕΑ12-5uuuOOOuuOuuuuuOuuΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ10-7uuOuuOOOOuuuuOuOu1.402.3064.7135.291-0
2598ΙΣΗΜΕΜΕΛΕΚ7-10uOOOOOOuOOuOuuOuuΝΤΕΛΦΙΝ10-6uOuuOOuOOOuuuuuu1.751.7551.5248.481-1
2599ΙΣΗΜΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ5-10OOOuOOOOuOOuuuOΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ11-4OuuuuuuuuOOuOuu1.552.0053.3346.671-1
2600ΙΣΗΜΜΑΚΑΡΑ4-1uOuuuΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ)7-9uOOuuOuOOOuOuuOO1.601.9052.3847.620-3
2601ΙΣΗΜΚΛΑΝ ΓΙΟΥΒΕΝΙΛ2-2uOOuΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ8-9OuOuOOOuuOOuuuOuO1.581.9247.6252.380-2
2602ΓΕΡΛΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ-ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ-2.021.52-
2603ΓΕΡΛΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ-ΜΟΝΑΧΟ 1860 (ΕΡ.)-1.921.581-2
2604ΓΕΡΛΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΙΙ-ΓΚΑΡΧΙΝΓΚ-2.251.425-1
2605ΓΕΡΛΣΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΪΝΙΝΓΚ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ ΙΙ-2.021.526-0
2606ΓΕΡΛΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΙΣΧΕΝΤΕ-2.301.403-0
2607ΓΕΡΛΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II-1.751.751-2
2608ΓΕΡΛΜΕΠΠΕΝ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΕΡ.)-2.051.504-1
2609ΓΕΡΛΛΟΥΜΠΕΚ-U.L.M ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-1.721.781-0
2610ΓΕΡΛΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ-ΧΑΒΕΛΣΕ-1.681.821-2
2611ΓΕΡΛΧΙΛΝΤΕΣΧΑΪΜ-ΡΕΧΝΤΕΝ-1.681.823-0
2612ΓΕΡΛΕΓΚΕΣΤΟΡΦ-ΒΑΪΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-1.801.703-1
2613ΓΕΡΛΧΑΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ-ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ-1.681.822-1
2614ΓΕΡΛΜΠΕΡΛΙΝΕΡ-ΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ-1.851.651-1
2615ΓΕΡΛΟΥΕΡΜΠΑΧ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-2.001.550-0
2616ΓΕΡΛΟΥΝΙΟΝ ΦΟΥΡΣΤΕΝΒΑΛΝΤΕ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ-1.921.580-0
2617ΓΕΡΛΜΠΟΥΝΤΙΣΑ ΜΠΑΟΥΤΖΕΝ-ΣΧΟΝΜΠΕΡΓΚ-2.001.551-3
2618ΓΕΡΛΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ-ΝΕΟΥΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ-1.901.601-1
2619ΓΕΡΛΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΦΚ-1.801.702-0
2620ΓΕΡΛΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ (ΕΡ.)-ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ-1.801.704-1
2621ΓΕΡΛΟΥΛΜ 1846-ΟΦΕΝΜΠΑΧ-1.751.752-1
2622ΓΕΡΛΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ-ΤΕΟΥΤΟΝΙΑ ΒΑΤΖ.-ΣΤΑΪΝΜΠ.-1.921.584-2
2623ΓΕΡΛΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.)-1.681.820-4
2624ΓΕΡΛΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ-ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ-1.851.651-1
2625ΓΕΡΛΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ-ΠΙΡΜΑΣΕΝΣ-1.851.653-1
2626ΓΕΡΛΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ-ΝΟΤΤΙΝΓΚΕΝ-2.301.406-0
2627ΓΕΡΛΜΠΟΝΝΕΡ-ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ-2.001.553-1
2628ΓΕΡΛΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2-ΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 09-1.921.582-0
2629ΓΕΡΛΒΕΡΛ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)-1.651.850-0
2630ΓΕΡΛΕΣΕΝ-ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΖΙΓΚΕΝ-2.101.482-1
2631ΓΕΡΛΜΠΟΡ ΜΕΝΧΕΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ-ΑΑΧΕΝ-1.881.623-3
2632ΓΕΡΛΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ-2.051.505-1
2633ΓΕΡΛΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ-ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΡ.-1.921.582-2
2634ΙΣΛ1ΓΡΙΝΝΤΑΒΙΚ-ΣΤΙΑΡΝΑΝ4-7OuuOOOuOOOu2.151.45-
2635ΙΣΛ1ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ6-5OuOuuuuOuOOΦΙΟΛΝΙΡ3-8OuuOOOuOOOO2.001.5540.9159.090-0
2636ΙΣΛ1ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ8-3OuuuuuuuOuOΑΚΟΥΡΕΡΙ-2.021.52-
2637ΙΣΛ1ΑΚΡΑΝΕΣ7-4uuuOOuOOuuuΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ8-3OuuuuuOuuOu2.021.5268.1831.822-4
2638ΙΣΛ1ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ6-5uuuOOuOuuOOΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ.5-6uuOOuOOOuuO2.021.5250.0050.00-
2639ΙΣΛ1ΒΑΛΟΥΡ5-6OuOuuOOOuOuΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ5-6OuOuuuOOOuO2.101.4845.4554.552-0
2640ΜΕ2ΝΤΟΡΑΔΟΣ-ΧΟΥΑΡΕΣ-1.581.920-2
2641ΠΑΡ1ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ0-5OOOOOΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ2-4uOOOuO2.001.5518.1881.820-0
2642ΠΑΡ1ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ-1.851.651-1
2643ΠΑΡ1ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ1-5OOOOOuΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ3-3OuuOuO1.901.6033.3366.671-0
2644ΠΑΡ1ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ3-3uuuOOOΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ3-3uuOOOu1.921.5850.0050.000-0
2645ΠOΛΔΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ6-9uuuOOOOOOuuuOOOΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ4-11OOuOuOOOuOOOuOO1.781.7233.3366.670-2
2646ΠOΛΔΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ7-8OuuuOuOOOOuOuOuΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ8-7OuOuuuOuOuuOOOu1.651.8550.0050.00-
2647ΠOΛΔΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ6-9OOuOuOOuuOuOuOOΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ4-11OOOuOOOOOOOuuuO1.701.8033.3366.671-1
2648ΠΟΛ2ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ6-7OOOOuuOOOuuuuΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ8-5uuuOOuOuuuOOu1.851.6553.8546.152-0
2649ΠΟΛ2ΣΟΖΝΙΤΣΕ5-8OOuOuOuOOOuuOΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 8-5uOuOuOuOuuuOu1.601.9050.0050.001-2
2650ΠΟΛ2ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣ.9-5uuOOOOuuuuuuOuΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ4-9uOOOuuOOOuOOO1.701.8048.1551.853-1
2651ΠΟΛ2ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ11-2uuuuuuuuuuOOuΟΛΙΜΠΙΑ ΓΚΡΟΥΝΤ.6-7uuOOOuOuOuuOO1.552.0065.3834.620-0
2652ΠΟΛ2ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ9-4uuuuOuuuuOOOuΤΙΣΧΙ 718-5uuuOOuOOuuuuO1.581.9265.3834.623-0
2653ΠΟΛ2ΣΤΟΜΙΛ7-6OuuuuOuOuuOOOΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ7-5uuuuOOuuOOOu1.581.9256.0044.001-1
2654ΠΟΛ3ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ-ΠΟΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ-1.701.801-1
2655ΠΟΛ3ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ-ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ-1.821.681-0
2656ΠΟΛ3ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΑΓΚ-ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ-1.801.703-0
2657ΠΟΛ3ΡΑΚΟΦ ΣΖΕΣΤΟΣΧΟΒΑ-ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ-1.801.701-0
2658ΠΟΛ3ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ-ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ-1.621.883-2
2659ΠΟΛ3ΚΟΤΒΙΣΑ ΚΟΛΟΜΠΡΕΓΚ-ΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ-1.651.851-2
2660ΠΟΛ3ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ-ΡΙΜΠΝΙΚ-1.651.850-1
2661ΡΟΥΔΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ8-5OOOuuuuOuuuOuΜΠΟΤΟΣΑΝΙ8-5OOuuuuOuuuOuO1.482.1061.5438.46-
2662ΡΟΥΔΠΑΝΤΟΥΡΙ9-4OuuuuuOOuOuuuΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ6-7OOuOuOOuuuOOu1.522.0257.6942.311-3
2663ΡΟΥΔΤΑΡΓΚΟ ΜΟΥΡΕΣ8-4OuOuOuOuuuuuΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ10-3OuuuuuOuuOuuu1.452.1572.0028.000-0
2664ΣΛΝ1ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΝΤΡΙΤΣΕΒΟ4-11OOOOuuOuOOuOOOOΡΑΝΤΟΜΛΖΕ10-5uOuOOuOuuuuuOuu1.751.7546.6753.333-1
2665ΣΛΝ1ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ9-5uOuuuuOuOOuuOuΜΑΡΙΜΠΟΡ5-10OOOOOuOuOOOuuOu1.701.8048.2851.720-0
2666ΣΛΝ1ΤΣΕΛΙΕ11-4uuOOuuuOOuuuuuuΚΟΠΕΡ11-4uuuuuuuOuOOuuuO1.581.9273.3326.672-2
2667ΣΛΝ1ΓΚΟΡΙΤΣΑ8-7uOOOuuuOuOuOOuuΚΡΣΚΟ7-8uOOOuOuOOOuuuuO1.751.7550.0050.000-0
2668ΝΚΡ2ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ2-0uuΝΤΑΕΤΖΕΟΝ0-2OO1.681.8250.0050.003-1
2669ΝΚΡ2ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 19951-1OuΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ2-0uu1.581.9275.0025.002-2
2670ΝΚΡ2ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ4-0uuuuΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΧΓΟΥΑ ΦΚ1-0u1.522.02100.000.001-1
2671ΝΚΡ2ΑΝΙΑΝΓΚ1-2OuOΜΠΟΥΣΑΝ2-1uuO1.581.9250.0050.000-1
2672ΤΟΥ2ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ ΜΠΝ. ΣΠΟΡ-ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ-1.801.701-0
2673ΤΟΥ2ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ-ΣΑΝΛΙΟΥΡΦΑΣΠΟΡ-1.651.852-0
2674ΤΟΥ2ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ-ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ-1.801.700-0
2675ΤΟΥ2ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ-ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ-1.751.751-0
2676ΤΟΥ2ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ-ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ-1.901.601-2
2677ΤΟΥ2ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ-ΜΠΑΝΤΙΡΜΑΣΠΟΡ-1.921.581-4
2678ΗΑΕ1ΑΛ ΑΧΛΙ (ΗΑΕ)-ΣΑΡΤΖΑ-2.251.422-2
2679ΗΑΕ1ΧΑΤΤΑ-ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ-2.601.300-5
2680ΗΑΕ1ΑΛ ΑΪΝ-AΛ ΒΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ-2.451.353-2
2681ΟΥΡ1ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ2-3uuOOOΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ1-4uOOOO1.851.6530.0070.001-0
2682ΟΥΡ1ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ4-1uOuuuΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ1-4OOOuO1.851.6550.0050.002-2
2683ΟΥΡ1ΠΕΝΙΑΡΟΛ3-3OuOOuuΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ3-2uOOuu2.001.5554.5545.451-1
2684ΟΥΡ1ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ2-3uOOOuΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ3-2uOuOu1.751.7550.0050.002-2
2685ΟΥΡ1ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ1-4OOOOuΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ4-1Ouuuu1.751.7550.0050.002-3
2686ΟΥΡ1ΣΕΡΡΟ2-4uOOuOOΦΕΝΙΞ4-2uOuuOu1.821.6850.0050.001-0
2687ΟΥΡ1ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ3-2OuuuOΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ3-2OuOuu1.751.7560.0040.002-4
2688ΑΡΓ3ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ-ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.-1.402.300-1
2689ΑΡΓ3ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ-ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ-1.601.900-2
2690ΑΡΓ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ-ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ-2.021.521-1
2691ΟΥΓ1ΧΑΛΑΝΤΑΣ11-3uuOOuuuuuuuOuuΠΑΞΙ7-7uuOOuOOOuuOOuu1.552.0064.2935.712-0
2692ΟΥΓ1ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ4-10OOOOOOOOuuuOuOΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ10-4uuuOuOuuuuOOuu1.851.6550.0050.003-1
2693ΟΥΓ1ΟΥΙΠΕΣΤ9-5uuOuOuOOuuuuuOΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ10-3uuuOuOuuuuOuu1.601.9070.3729.631-2
2694ΟΥΓ1ΚΙΣΠΕΣΤ ΧΟΝΒΕΝΤ7-6uOuOOuOuOuuOuΓΚΙΡΜΟΤ8-6OOOuuuuOuuuuOO1.681.8255.5644.441-0
2695ΟΥΓ1ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ6-7OOuuOuOOuuOOuΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ7-7uOOuuuOOOuuuOO1.751.7548.1551.852-1
2696ΟΥΓ1ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ5-9OOuOOuOOuOOuOuΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ6-7OuOOOuOuuuuOO1.851.6540.7459.263-2
2697ΧΙΛ2ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ-1.581.921-1
2698ΧΙΛ2ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΜΑΓΚΑΛΑΝΕΣ-1.581.921-0
2699ΧΙΛ2ΣΑΝ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΕ ΑΡΙΚΑ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ ΝΤΕ ΤΑΛΚΑ-1.721.783-0
2700ΧΙΛ2ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ-ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ-1.781.721-2
2701ΧΙΛ2ΙΜΠΕΡΙΑ-ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ Γ.-1.701.800-1
2702ΧΙΛ2ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ-ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ-1.781.723-0
2703ΚΙΝΑΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC-ΚΟΝΓΚΟΥ-1.651.851-0
2704ΚΙΝΑΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ-ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ-1.651.852-4
2705ΚΙΝΑΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ.-ΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ-1.601.901-0
2706ΚΙΝΑΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ-ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ-2.021.521-2
2707ΚΙΝΑΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ-ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ-1.901.602-0
2708ΚΙΝΑΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ-ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡΜΠΙΝΓΚ-1.581.922-2
2709ΓΕΡΛΧΕΡΤΑ (ΕΡ.)-ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ-2.151.452-2
2710ΓΕΡΛΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ-ΚΟΤΜΠΟΥΣ-1.601.902-1
2711ΒΙΡΛΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-2.051.504-1
2712ΒΙΡΛΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ-ΑΡΝΤΣ-2.051.501-1
2713ΒΙΡΛΚΟΛΕΡΕΪΝ-ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ-2.051.501-1
2714ΒΙΡΛΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ-ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ-2.101.482-0
2715ΒΙΡΛΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ-ΛΙΝΦΙΛΝΤ-2.051.501-3
2716ΠΕΡ1ΜΕΛΓΚΑΡ-ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ-2.001.552-1
2717ΠΕΡ1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ.-ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ-1.681.820-1
2718ΕΣΘ1ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ6-15OuOOOOuOOOOuOOOOuuOOuΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ8-17uOOuuOOuuOOOOOOOOOuOOuuOO2.001.5530.4369.573-1
2719ΕΣΘ1ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ8-13OOuOuOOOOOOuuOuOuOuuOΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ.8-12uuOOuuuOOOOuuOuOOOOO2.101.4839.0260.986-1
2719ΕΣΘ1ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ8-13OOuOuOOOOOOuuOuOuOuuOΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ.8-12uuOOuuuOOOOuuOuOOOOO2.301.4039.0260.986-1
2720ΙΣΠ3ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β'-ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ-1.581.921-0
2721ΙΣΠ3ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β'-ΠΡΑΤ-1.851.652-0
2722ΙΣΠ3SD ΖΑΜΟΥΝΤΙΟ-ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ-1.701.801-3
2723ΙΣΠ3ΚΟΡΟΥΞΟ-ΦΕΡΟΛ-1.581.920-2
2724ΙΣΠ3ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ-ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ-1.552.002-1
2725ΙΣΠ3ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ-ΓΕΪΔΑ-1.502.050-1
2726ΙΣΠ3ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ-ΟΣΠΙΤΑΛΕΤ-1.581.920-0
2727ΙΣΠ3ΟΥΝΙΟΝ ΜΟΥΤΙΛΒΕΡΑ-ΙΖΑΡΑ-1.581.920-0
2728ΙΣΠ3ΡΟΝΤΑ10-6uuOuuuuuuOuuOOOOΕΛ ΕΧΙΝΤΟ-1.552.001-2
2729ΛΙΠΡΛΟΥΚΕΖΕ-ΚΑΡΑΡΕΖΕ-1.601.902-0
2730ΛΙΠΡΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ-ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ-1.851.651-1
2731ΛΙΠΡΠΡΑΤΟ-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ-1.581.921-0
2732ΛΙΠΡΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ-ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ-1.581.922-2
2733ΛΙΠΡΟΛΜΠΙΑ-ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ-1.721.781-0
2734ΛΙΠΡΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ-ΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ-1.701.802-1
2735ΛΙΠΡΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ-ΑΡΕΤΣΟ-1.601.900-0
2736ΛΙΠΡΛΙΒΟΡΝΟ-ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-1.601.901-0
2737ΛΙΠΡΡΕΝΑΤΕ-ΚΟΜΟ-1.701.800-2
2738ΑΡΠΛΑΛΑΣΧΕΡΤ-ΑΡΑΡΑΤ-1.921.583-1
2739ΑΡΠΛΓΚΑΝΤΖΑΣΑΡ-ΣΙΡΑΚ-1.681.823-2
2740ΙΣΔΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ8-5uuuOOuOuOuuuOΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ8-5uOuOuOuOuuuOu1.402.3061.5438.461-0
2741ΙΣΔΑΣΧΟΝΤ9-4OOOuuuOuuuuuuΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ11-2uuOuuuuuuOuuu1.422.2576.9223.082-0
2742ΚΥΠΔΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ6-7uuOuOuOOuOOuOΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ3-9OOOOOuuOOOuO1.801.7036.0064.000-1
2743ΚΥΠΔΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ8-5OOuuuuuOuuOuOΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ4-9uuOOOuOuOOOOO1.721.7846.1553.850-1
2744ΛΕΤ1ΜΠΑΜΠΙΤΕ1-1uOΜΕΤΑ/ΛΟΥ5-9OuuOOOuOOuOOuO1.522.0237.5062.501-2
2745ΛΕΤ1ΛΙΕΠΑΓΙΑ-ΣΠΑΡΤΑΚΣ9-8OOuuuuOuOuuOuuOOO1.552.001-3
2746ΠΕΡ1ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ-2.051.502-2
2747ΠΕΡ1ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ-ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ-1.651.853-1
2748ΠΕΡ1ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ-ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ-1.751.751-1
2749ΠΕΡ1ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ-ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ-1.801.700-0
2750ΠΕΡ1ΣΠΟΡ ΡΟΖΑΡΙΟ-ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ-1.651.851-1
2751ΑΡΓ3ΑΚΑΣΟΥΣΟ-ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ-1.422.250-0
2752ΑΡΓ3ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΠΛΑΤΕΝΣΕ-1.422.251-1
2753ΑΡΓ3ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ-ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ-1.372.400-1
2754ΑΡΓ3ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ-ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ-1.372.400-0
2755ΑΡΠΛΠΙΟΥΝΙΚ ΥΕΡΕΒΑΝ-ΜΠΑΝΑΝΤΣ-1.651.850-0
2756ΑU21ΡΕΝΤΙΝΓΚ (ΡΕΣ.)-ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ (ΡΕΖ.)-2.151.454-1
2757ΚΟΥΛΚΧΑΪΤΑΝ-ΑΛ ΖΑΧΡΑ-1.921.581-4
2758ΚΟΥΛΑΛ-ΑΡΑΜΠΙ-ΑΛ-ΤΑΝΤΑΜΟΝ-2.021.521-0
2759ΛΕΤ1ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ9-8OuOOuOuuOuuuuOuOOΡΙΓΑ ΦΚ16-5OuuuuOuuuuOuuOuuuOuuu1.581.9265.7934.210-3
2760ΛΕΤ1ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ11-5uOOuuuOuuuuuOuOuΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ-1.581.921-0
2761ΛΙΘ1ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ11-6uOOOOuuOOuuuuuuuuΟΥΤΕΝΙΣ ΟΥΤΕΝΑ10-6uuOOuuOuOOuuOuuu1.522.0263.6436.360-1
2762ΛΙΘ1ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ6-13uOOOuuuOOOOOOuuOOOOΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ15-6uuuOuuuOOOuuuuuOuuuuO2.021.5252.5047.501-0
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima