Statistiko
Αρχική Κουπόνι Αποτελέσματα Live Scores Βαθμολογίες Σερί Προιστορια Under Over Ισοπαλιες Goal NoGoal Helpbet

Best Under

Best Under - Αγώνες μεταξύ ομάδων που συνηθίζουν τα under

Στους ακόλουθους αγώνες και οι δύο αντίπαλοι συνηθίζουν τα under και εντός και εκτός έδρας

ΚωδΔιορΓηπεδούχοςΣυνολ
U-O
Εντός
U-O
ΦιλοξενούμενηΣυνολ
U-O
Εκτός
U-O
Αποδ
Under
Αποδ
Over
1466ΑΡΓ1ΚΙΛΜΕΣ13-88-3ΤΑΓΙΕΡΕΣ16-57-41.452.15
1470ΙΑΠΔΕΧΙΜΕ7-25-0ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.6-33-21.402.30
1476ΙΑΠΔΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.6-33-1ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ7-25-01.482.10
1477ΙΑΠΔΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ6-33-1ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ7-23-11.402.30
1523ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ27-1112-7ΠΙΖΑ34-416-31.452.15
1526ΙΤΑ2ΤΕΡΝΑΝΑ24-1412-7ΚΑΡΠΙ26-1212-71.502.05
1529ΝΑΦ1ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ15-1010-2ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ18-78-51.482.10
1591ΙΣΠ2ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ24-1113-5ΤΕΝΕΡΙΦΗ27-812-51.402.30
1598ΙΣΔΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ17-99-4ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ18-88-51.452.15
1626ΙΣΔΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ16-109-4ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ19-711-21.502.05
1655ΑΡΓ1ΟΥΡΑΚΑΝ18-37-3ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ14-78-31.422.25
1660ΑΡΓ1ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ14-79-2ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ13-88-31.502.05
1673ΜΕΞΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ11-46-0ΑΤΛΑΣ10-55-21.701.80
1682ΝΚΡ1ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ6-12-0ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ5-23-01.552.00
1691ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ6-23-1ΚΑΒΑΣΑΚΙ5-33-11.701.80
1714ΡΩΣ1ΟΥΦΑ22-39-3ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ18-79-41.352.45
1754ΤΣΧ1ΤΕΠΛΙΤΣΕ16-98-4ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ16-98-51.651.85
1757ΜΑΡΟΙΤΤΙΧΑΝΤ14-97-3ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ15-108-41.422.25
1767ΠΟΡΤΦΕΪΡΕΝΣΕ18-129-6ΜΑΡΙΤΙΜΟ20-1011-41.502.05
1800ΚΡΟ1ΣΠΛΙΤ19-911-4ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ19-1111-41.402.30
1806ΙΣΠ2ΣΕΒΙΛΛΗ Β23-1212-5ΜΑΓΙΟΡΚΑ22-1311-71.552.00
1840ΚΡΟ1ΟΣΙΓΙΕΚ18-1210-5ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ7-24-11.601.90
1844ΙΣΠ2ΤΑΡΑΓΟΝΑ21-1411-6ΡΕΟΥΣ30-515-21.302.60
1846ΤΟΥ1ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ17-119-5ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ18-109-51.701.80
1849ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 191928-1012-7ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ24-1415-41.552.00
1855ΡΩΣΚΟΥΡΑΛ19-611-1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ16-98-51.352.45
2415ΑΙΓΠΤΑΝΤΑ18-69-2ΖΑΜΑΛΕΚ18-610-21.482.10
2425ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ17-47-3ΚΑΜΠΙΛΙΕ18-48-31.372.40
2484ΑΡΓ2ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ18-79-3ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ17-78-41.402.30
2505ΑΡΓ2ΦΛΑΝΤΡΙΑ19-69-3ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ18-89-31.452.15
2506ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ19-710-3ΟΛ ΜΠΟΪΣ16-108-51.422.25
2546ΚΟΛ1ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ9-55-2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ11-35-21.502.05
2550ΚΟΛ1ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.10-45-2ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ10-45-21.422.25
2592ΛΕΥΚΓΚΟΜΕΛ4-02-0ΣΛΑΤΣΚ25-912-51.452.15
2596ΛΕΥΚΝΑΦΤΑΝ23-1113-4ΚΡΟΥΜΚΑΤΣΙ ΜΙΝΣΚ21-1310-61.522.02
2740ΙΣΔΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ17-98-5ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ18-88-51.402.30
2741ΙΣΔΑΣΧΟΝΤ21-59-4ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ21-511-21.422.25

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αγώνες στους οποίους η γηπεδούχος κάνει Under στην έδρα της και η φιλοξενούμενη εκτός έδρας


ΚωδΔιορΓηπεδούχοςU-OΦιλοξενούμενηU-OΠοσοστό
% under
Απόδοση
Under
Απόδοση
Over
Σκορ
1420ΓΑΛ2ΝΙΜ11-6ΟΣΕΡ13-470.59 %1.651.85
uuOOuuuOOuOOuuuuuuOuuuOOuOuuuuuuuu
1441ΝΑΦ1ΧΑΪΛΑΝΤΣ ΠΑΡΚ8-4ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ9-370.83 %1.552.00
OuuOuuOOuuuuuuOOuuuuOuuu
1442ΝΑΦ1ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ.ΑΡ.9-3ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ.9-278.26 %1.402.30
uuuuOuuOuuOuuuuuuuOuOuu
1466ΑΡΓ1ΚΙΛΜΕΣ8-3ΤΑΓΙΕΡΕΣ7-468.18 %1.452.15
uuOuuuOuuOuuuOOuuuuOOu
1470ΙΑΠΔΕΧΙΜΕ5-0ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.3-280.00 %1.402.30
uuuuuOuuuO
1476ΙΑΠΔΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.3-1ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ5-088.89 %1.482.10
uuOuuuuuu
1477ΙΑΠΔΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ3-1ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ3-175.00 %1.402.30
OuuuuOuu
1505ΚΙΝ1ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ1-1ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ3-080.00 %1.701.80
uOuuu
1508ΓΕΡ3ΧΑΛΕΣΚΕΡ14-3ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ11-673.53 %1.552.00
uuOuuOuuuuuuuOuuuOuuOOuuOuOOuuuuuu
1513ΓΕΡ3ΑΑΛΕΝ12-5ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ13-473.53 %1.522.02
uOuuuuuuuOuuOuuOOuuOOuOuuuuuuuuOuu
1523ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ12-7ΠΙΖΑ16-373.68 %1.452.15
OOOuOuuuuOuuOOuuuuuuuuuuuuuuuuuuOuOuOu
1528ΙΤΑ2ΛΑΤΙΝΑ17-2ΑΣΚΟΛΙ13-678.95 %1.552.00
uuuuuOuuuuuuuuuuuuOuuOuuuOuOuuOuuOuuOu
1529ΝΑΦ1ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ10-2ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ8-572.00 %1.482.101-2
uuuuuOuuuuOuuuuOuOOOOuuuu
1561ΑΓΓΤΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ13-9ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ17-568.18 %1.581.92
OOuOuuOuOuOOuuOuuuuO
u
uuOuuuOuuuuuuuOOuuuu
O
1583ΣΚΩΤΕΪΡ11-6ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ13-470.59 %1.681.82
uuOuuOuuOuOuuOOuuOuuuuOOuuOuuuuuuu
1591ΙΣΠ2ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ13-5ΤΕΝΕΡΙΦΗ12-571.43 %1.402.30
uuOOuuuOOuuuuOuuuuuOuOuuuOuuuuOOuuu
1599ΜΑΡΟΤΣΑΜΠΑΜΠ ΚΑΣΜΠΑ ΤΑΝΤΛΑ9-3ΜΠΕΡΚΑΝΕ9-278.26 %1.352.452-0
uuOuuuuuuOOuuuuuuOOuuuu
1600ΜΑΡΟΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛ.8-2ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ3-368.75 %1.402.304-0
uOuuuOuuuuuOuuOO
1603ΠΟΡΤΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ11-4ΡΙΟ ΑΒΕ10-570.00 %1.601.90
OuuOuuOuuuuuuOuuuOuuuuuOOuuOuO
1626ΙΣΔΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ9-4ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ11-276.92 %1.502.05
OOuOuuuOuuuuuuuOuuuuuuOuuu
1640ΓΑΛ1ΜΠΑΣΤΙΑ12-4ΡΕΝ11-669.70 %1.402.30
uOuuOuuuuOuuuOuuuuOOOOOuuuuuuuuOu
1644ΝΑΦ1ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ8-4ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ.9-370.83 %1.482.102-1
OuuuuOOOuuuuuOuuuuuuuOOu
1655ΑΡΓ1ΟΥΡΑΚΑΝ7-3ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ8-371.43 %1.422.25
uuOuuOuuuOuuuuOOuuuuO
1660ΑΡΓ1ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ9-2ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ8-377.27 %1.502.050-0
uuuuuOuuuOuuOuuuOuOuuu
1665ΑΜΕ1ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ4-0ΣΙΚΑΓΟ1-271.43 %2.051.502-1
uuuuuOO
1670ΜΕΞΠΑΤΣΟΥΚΑ7-0ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ4-378.57 %1.781.722-2
uuuuuuuuuOuOuO
1671ΜΕΞΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ5-2ΛΕΟΝ5-271.43 %1.651.851-1
OuuuuuOuuOuuuO
1673ΜΕΞΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ6-0ΑΤΛΑΣ5-284.62 %1.701.801-2
uuuuuuOuuuuuO
1682ΝΚΡ1ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ2-0ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ3-0100.00 %1.552.001-0
uuuuu
1691ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ3-1ΚΑΒΑΣΑΚΙ3-175.00 %1.701.80
uuuOuOuu
1713ΓΕΡ2ΜΟΝΑΧΟ 18608-7ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ13-270.00 %1.601.90
uOuOOuuuOOuOOuuuuuuOuuuuuuOuuu
1714ΡΩΣ1ΟΥΦΑ9-3ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ9-472.00 %1.352.45
uOuuuOuuuuOuOuuuuuOuuOuOu
1734ΣΟΥ1ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ2-1ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ2-080.00 %2.021.52
uOuuu
1757ΜΑΡΟΙΤΤΙΧΑΝΤ7-3ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ8-468.18 %1.422.25
OuuuuOuOuuOOuuuuOuuOuu
1776ΕΛΛ1ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ11-3ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ8-667.86 %1.651.85
uuuuuuOOuOuuuuuuuuuOOOuOOuOu
1777ΕΛΛ1ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ8-6ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ11-367.86 %2.051.50
uOOOOuuOuuOuuuOuuuuuOuOuuuuu
1778ΕΛΛ1ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ11-3ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ8-667.86 %1.901.60
OOuuuuuuuuuuOuOuuOOuuOuuOuOu
1800ΚΡΟ1ΣΠΛΙΤ11-4ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ11-473.33 %1.402.30
OuOuOuOuuuuuuuuuuuOuuOuuuuOuuO
1804ΜΑΡΟΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ7-5ΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΙΦΡΑ10-270.83 %1.402.30
uOOuOuOuuOuuuOuuuOuuuuuu
1815ΑΡΓ1ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ6-5ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ9-171.43 %1.581.92
uOOuuuOuuOOuuuOuuuuuu
1840ΚΡΟ1ΟΣΙΓΙΕΚ10-5ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ4-170.00 %1.601.90
uuuOuuuuuOOuOuOuOuuu
1844ΙΣΠ2ΤΑΡΑΓΟΝΑ11-6ΡΕΟΥΣ15-276.47 %1.302.60
OuuuOOuuuuuuuOOuOuuuuuOuOuuuuuuuuu
1849ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 191912-7ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ15-471.05 %1.552.00
uOuOuuOuOOuuuOuuuOuuuuOuuOuOuOuuuuuuuu
1850ΓΑΛ2ΛΑΝΣ10-6ΛΑΒΑΛ13-469.70 %1.552.00
OuuOuuuuOOuOuOuuuuuuuuOuuuOuOuuOu
1855ΡΩΣΚΟΥΡΑΛ11-1ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ8-576.00 %1.352.45
uuuuuuOuuuuuuuOuuuuuOOuOO
2400ΑΖΕΠΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΑΚΟΥ6-4ΖΙΡΑ10-176.19 %1.701.800-3
uOuuOuuuOOuuuuuuuuOuu
2401ΑΖΕΠΚΑΠΑΖ10-0ΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ7-673.91 %1.621.881-0
uuuuuuuuuuuOOuOuuOuuOuO
2415ΑΙΓΠΤΑΝΤΑ9-2ΖΑΜΑΛΕΚ10-282.61 %1.482.10
uuuuOuuuuuOuOuuuuuOuuuu
2425ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ7-3ΚΑΜΠΙΛΙΕ8-371.43 %1.372.400-0
uuuuOOOuuuuuuOuOuuOuu
2464ΑΙΓΠΠΕΤΡΟΖΕΤ9-2ΕΛ ΝΑΣΡ ΤΑΝΤΕΝ8-570.83 %1.452.150-1
uuuuOOuuuuuuuuOuOuOOuuuO
2475ΙΣΗΜΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ8-6ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ14-273.33 %1.581.92
uOuuOuOuOuOuuOOuuuuuuuuuOuuuuu
2479ΡΩΣ2ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ 1-1ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ13-377.78 %1.402.30
OuuuuuOuuuuOuuOuuu
2481ΡΩΣ2ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ13-3ΖΕΝΙΤ ΙΙ9-768.75 %1.452.15
uuuuuuuuuuuOuuOOOOuuOuOOuuuuOuOu
2483ΑΡΓ2ΟΛ ΜΠΟΪΣ7-5ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ10-270.83 %1.402.30
uuOOuOuuuuOOuuuuuuOuuOuu
2484ΑΡΓ2ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ9-3ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ8-470.83 %1.402.30
uuuOuuuuuOOuuuOuOuuOuuuO
2505ΑΡΓ2ΦΛΑΝΤΡΙΑ9-3ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ9-375.00 %1.452.15
uOuuuuuOuOuuOuuuuOOuuuuu
2506ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ10-3ΟΛ ΜΠΟΪΣ8-569.23 %1.422.25
uOuuuuOuuuuuOuOuuOOuuOOuuu
2507ΑΡΓ2ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ7-6ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ11-172.00 %1.402.30
uuuuuuOuOOOOOuuuuuuuuuuuO
2509ΑΡΓ2ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ7-6ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ10-268.00 %1.502.05
OuuOOuOOuOuuuuuuuOuuuuuOu
2546ΚΟΛ1ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ5-2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ5-271.43 %1.502.05
uuuOOuuOOuuuuu
2550ΚΟΛ1ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.5-2ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ5-271.43 %1.422.251-1
uuuuOuOuuOuuOu
2552ΚΟΛ1ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ6-1ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ4-371.43 %1.482.101-2
uuuuuuOOuuOuOu
2592ΛΕΥΚΓΚΟΜΕΛ2-0ΣΛΑΤΣΚ12-573.68 %1.452.15
uuuuuOuOuOuuuOuuuuO
2596ΛΕΥΚΝΑΦΤΑΝ13-4ΚΡΟΥΜΚΑΤΣΙ ΜΙΝΣΚ10-669.70 %1.522.020-3
uuuuOuOuuuOuuuOuuuuOuuuOOOuuuuOuO
2637ΙΣΛ1ΑΚΡΑΝΕΣ7-4ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ8-368.18 %2.021.52
uuuOOuOOuuuOuuuuuOuuOu
2663ΡΟΥΔΤΑΡΓΚΟ ΜΟΥΡΕΣ8-4ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ10-372.00 %1.452.150-0
OuOuOuOuuuuuOuuuuuOuuOuuu
2666ΣΛΝ1ΤΣΕΛΙΕ11-4ΚΟΠΕΡ11-473.33 %1.581.92
uuOOuuuOOuuuuuuuuuuuuuOuOOuuuO
2693ΟΥΓ1ΟΥΙΠΕΣΤ9-5ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ10-370.37 %1.601.901-2
uuOuOuOOuuuuuOuuuOuOuuuuOuu
2741ΙΣΔΑΣΧΟΝΤ9-4ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ11-276.92 %1.422.252-0
OOOuuuOuuuuuuuuOuuuuuuOuuu

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αγώνες στους οποίους και οι δύο ομάδες συνηθίζουν να κάνουν Under ανεξάρτητα αν αγωνίζονται στην έδρα τους ή εκτός


ΚωδΔιορΓηπεδούχοςU-OΦιλοξενούμενηU-OΠοσοστό
% under
Απόδοση
Under
Απόδοση
Over
Σκορ
1270ΚΟΚΕΝΒΙΓΚΑΔΟ10-4ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ9-567.86 %1.552.000-1
uOuuuOuuuOuuuOuuuuuOOOOuuuOu
1466ΑΡΓ1ΚΙΛΜΕΣ13-8ΤΑΓΙΕΡΕΣ16-569.05 %1.452.15
uuuOOuuuuuOOOuOuOOuu
uuuuOOuuuuuuuuOuOOuu
1470ΙΑΠΔΕΧΙΜΕ7-2ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ.6-372.22 %1.402.30
uuOuuuuOuOuuuuuOuO
1476ΙΑΠΔΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ.6-3ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ7-272.22 %1.482.10
uuuOuOuuOuuOuuuuOu
1477ΙΑΠΔΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ6-3ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ7-272.22 %1.402.30
OuuOuOuuuuuuOuuuuO
1481ΚΙΝ1ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ5-1ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ4-275.00 %1.552.00
uuuuuOOuuuOu
1508ΓΕΡ3ΧΑΛΕΣΚΕΡ27-7ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ19-1567.65 %1.552.00
OuuuOOuuuuOuuuuuuuuu
uuuuuOuuuuOuO
OOOOuuOuOuuOuuOuuOOO
uOuOuuuuuuOuO
1523ΙΤΑ2ΜΠΑΡΙ27-11ΠΙΖΑ34-480.26 %1.452.15
OuuOuOuuOOuuOuuuuuOu
uuOuOOuuuOuuuuuuu
uuuuuOuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuOuuOuuuOuuuu
1524ΙΤΑ2ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ27-11ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ24-1467.11 %1.502.05
uuOOuuOuOOuuuuuuuuOO
OuuOuOuOuuuuuuuuu
uuuuOuOOuuuOuuOuOuOu
OuOuuuuOuOuuOOuuu
1591ΙΣΠ2ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ24-11ΤΕΝΕΡΙΦΗ27-872.86 %1.402.30
OuuuuOuOuuOuuuOOOOuu
uuuuOOuuuuuuuO
uuOuuuOuuuuOuuOOuuuu
uuuuuOuOuuuuOu
1598ΙΣΔΜΑΚΑΜΠΙ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ17-9ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΣΑΚΝΙΝ18-867.31 %1.452.15
OuuuOOOOuuOuOuuuuuuu
uuOOu
uuOuOOuOOuuuuuOuuOOu
uuuuu
1613ΝΑΦ1ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ.18-6ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ16-969.39 %1.801.702-2
uuuuuOuOuuuuuOOuOuuu
Ouu
OuuuuuuuOuuOuOuOOuuu
OuuO
1626ΙΣΔΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ16-10ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ19-767.31 %1.502.05
OOOOOuuOuuuuOuuuuuuu
OOuuO
uuuOOuuOuuuuuuOuuuOO
Ouuuu
1655ΑΡΓ1ΟΥΡΑΚΑΝ18-3ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ14-776.19 %1.422.25
uuuuuOuuuuuOuuuuuuuO
uuuOuuuOOuOuuOuOuuuu
1656ΑΡΓ1ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ13-8ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ16-569.05 %1.482.10
uuuuuuuuOOOOuuOOuOuO
uuuuuOuuuuOOuOuuuuuu
1670ΜΕΞΠΑΤΣΟΥΚΑ12-3ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ10-573.33 %1.781.722-2
OuuuuuuuOOuuuuuuuOuuOuuuuOuuOO
1673ΜΕΞΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ11-4ΑΤΛΑΣ10-570.00 %1.701.801-2
OOuuuuuuuOuuuuOOuuOuOuuuuOOuuu
1682ΝΚΡ1ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ6-1ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ5-278.57 %1.552.001-0
uuOuuuuOuuuuOu
1686ΙΑΠ1ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ5-3ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ7-175.00 %1.581.92
uOuuOuOuuuOuuuuu
1691ΙΑΠ1ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ6-2ΚΑΒΑΣΑΚΙ5-368.75 %1.701.80
uOuuuuOuuuOOuuuO
1693ΙΣΠ2ΑΛΚΟΡΚΟΝ28-7ΚΑΝΤΙΘ21-1470.00 %1.352.45
uuuuuuuuuuuuuuOOuOuu
uuOuuuuuOOuuOu
uuOOuuuOuuOuuuOuOOOO
uuOOuOOuOuuuuu
1714ΡΩΣ1ΟΥΦΑ22-3ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ18-780.00 %1.352.45
uuuOuuuuuuuuOuuuuuuu
Ouuu
OuuuuOuuuuuuOuuuuOuu
OOuu
1783ΝΟΡ1ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ4-1ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ3-270.00 %1.751.75
uuuuOOOuuu
1787ΝΟΡ2ΦΛΟΡΟ4-0ΕΛΒΕΡΟΥΜ2-275.00 %1.821.68
uuuuuuOO
1798ΡΩΣ1ΡΟΣΤΟΦ17-8ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ18-770.00 %1.352.45
uuOOOOOuuuuuOuuuuOuu
uuOu
uuuuOuOuuuuuOuuOOuuu
OuOu
1804ΜΑΡΟΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ16-8ΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΙΦΡΑ17-768.75 %1.402.30
uuOuuOuuOuOuuOuuuuOO
uuu
uuuOuOuuuOOOOuuuuuuu
Ouu
1817ΑΡΓ1OΛΙΜΠΟ14-7ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ15-669.05 %1.422.25
uuuOOOuOuuuOuOuuuuuu
uuuuOOuuuuOuuOuOOuuu
1834ΣΟΥ2ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ3-1ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ3-175.00 %1.901.60
uOuuOuuu
1844ΙΣΠ2ΤΑΡΑΓΟΝΑ21-14ΡΕΟΥΣ30-572.86 %1.302.60
OuuuuuuuOOOOuuuuuuOu
OuOuuOOOOOuuOu
uuuuuuuuuuOOuuuOOuuu
uuuuuuuOuuuuuu
1849ΙΤΑ2ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 191928-10ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ24-1468.42 %1.552.00
uuuOuuOOuuuuuOuuuOOO
uuuuuuOuuuuuuuOuu
uuOuuuOOOuOOuOOuuOOO
OuuuuuuuuOuuuuOuu
1855ΡΩΣΚΟΥΡΑΛ19-6ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ16-970.00 %1.352.45
uuuuuOuuuuuOOOuuOuuu
uuuu
uOuuOuuuuuuuOuuOuOOu
uOOO
1860ΣΟΥ1ΧΑΚΕΝ3-2ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ5-080.00 %1.751.75
uuOOuuuuuu
2400ΑΖΕΠΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΑΚΟΥ13-9ΖΙΡΑ19-471.11 %1.701.800-3
uuOOOuuuuOOuuuuuuuOO
O
uuOuuuuuuuuuOuuuuOuu
uO
2408ΑΖΕΠΣΟΥΜΓΚΑΒΙΤ14-9ΓΚΑΜΠΑΛΑ16-568.18 %1.422.252-1
uuOuOuOOuuuOOuuuOuuu
uO
uuOuuuOOuuOuuuuuuuuu
2415ΑΙΓΠΤΑΝΤΑ18-6ΖΑΜΑΛΕΚ18-675.00 %1.482.10
OuOuOuOuuuOuuuuuuuuu
uOu
uuOuuuOuOuuuuuuOOuuu
uOu
2425ΑΛΓ1MC ΟΡΑΝ17-4ΚΑΜΠΙΛΙΕ18-481.40 %1.372.400-0
uuuuOuuuuuOuOuOuuuuu
uuuuuuOuuuOuuuuuuOuO
u
2452ΠΟΛ2ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ20-7ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ19-872.22 %1.502.05
uuuuuuuuOuuuuuuOuOOu
uOOuuu
uOuuuuuuOuuOuuuOuuuO
uuOOuu
2479ΡΩΣ2ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΦΣΚ 3-1ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ26-778.38 %1.402.30
OuuuuuuuuuuuuOOuuuuuuOuO
uuuuuOOuuuuu
2484ΑΡΓ2ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ18-7ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ17-771.43 %1.402.30
uuuuuOuuuuuuuuOuOuOO
Ouuu
uuuuuOuuuuOOuuuOOuuO
uOu
2505ΑΡΓ2ΦΛΑΝΤΡΙΑ19-6ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ18-872.55 %1.452.15
uuuOOuuuuuuuuuOOuuOO
uuuu
OuuOuuuOuOuOuuuuuOuu
uuOuO
2506ΑΡΓ2ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ19-7ΟΛ ΜΠΟΪΣ16-1067.31 %1.422.25
uuuOuuuuuuuuOOuuuOuO
uuuOu
uuuOOuOuuOOOuuuuOuOu
uuOuu
2546ΚΟΛ1ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ9-5ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ11-371.43 %1.502.05
uuOuuuuOuOuOuOOuOuuOuuuuuuuu
2550ΚΟΛ1ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ.10-4ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ10-471.43 %1.422.251-1
uuuuuuuuOOuuOOuuuOOOuuuuOuuu
2592ΛΕΥΚΓΚΟΜΕΛ4-0ΣΛΑΤΣΚ25-976.32 %1.452.15
uuuuuuuuuOuOuuuOOuOuuuuu
uuOOuuuuuuOOu
2594ΛΕΥΚΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΤΝΟ23-11ΒΙΤΕΜΠΣΚ23-1167.65 %1.422.251-4
uOuuuuuOuOOuuuuuOuOu
OuOuOuOuuuuOu
uuuOOuuOuuOuuuuuuuuu
uuuOuOOOOuOuu
2740ΙΣΔΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ17-9ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΚΕΛΟΝ18-867.31 %1.402.301-0
OuOuuuOuOuuuOuuOuuuu
uuOOO
OuuOuuuOOuOuuOuuuuuu
OuuOu
2741ΙΣΔΑΣΧΟΝΤ21-5ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ21-580.77 %1.422.252-0
uOuOuOuuuuuOOuuuuuuu
uuuuu
uuuOOuuuuuuuuuuuOuuu
uOuOu
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα kino live Live Sports Streaming WebFreeBets Stoixima